Resultaten laden ...

Kantsingel 0 ong

70 m² kavel te koop in Oss

Kenmerken

Prijs Prijs op aanvraag
Oppervlakte bouwgrond 70 m²
Functie Kavel
Wijk / Buurt Landweer
Bedrijventerrein LANDWEER

Locatie
De aangeboden kavels zijn gelegen op het voormalige Philips terrein aan de Kantsingel, Voorschakelstraat en Lichtstraat in Oss. Dit terrein van totaal bijna 13 hectare groot wordt ten dele verkaveld en kan te koop worden aangeboden.

Object
In Zone A worden bouwkavels aangeboden vanaf 3.465 m². Totaal beschikbaar metrage betreft 13.455 m².
Tevens is er aan de Lichtstraat B4 nog een kavel beschikbaar van circa 2.575 m².

Bestemming
Danenhoef - Oss - 2011 en hebben hierin de bestemming Bedrijf -2 en is als zodanig bestemd voor bedrijven tot en met categorie 4.2 en als zodanig zijn toegestaan bedrijven in de categorieën 2, 3.1, 3.2, 4.1. en 4.2 detailhandel in ABC Goederen (Auto's, Boten en Caravans), detailhandel in grove bouwmaterialen, brand- en explosiegevaarlijke stoffen, landbouwwerktuigen, zonwering, tenten, vijvers, zwembaden en tuinhuisjes, detailhandel in keukens, badkamers, tegels en sanitair, met dien verstande dat het verkoopvloeroppervlak in de vorm van een showroom ten hoogste 1.000 m² mag bedragen.

Voor het bouwen van gebouwen gelden tevens de volgende regels:
• a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
• b. De breedte van een bouwperceel dient tenminste 20 meter te bedragen.
• c. De oppervlakte van een bouwperceel dient tenminste 1.000 m² te bedragen.
• d. De afstand van gebouwen tot één zijdelingse perceelgrens dient minimaal 3 m te bedragen.
• e. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
• f. Kelders zijn toegestaan;
• g. maximale bebouwingspercentage bedraagt 70.

Een kopie van het bestemmingsplan is op aanvraag verkrijgbaar.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan