Resultaten laden ...

Industrieweg 4

2.449m2 kantoorruimte te koop in Maarssen


Kenmerken

Omschrijving

WAAROM INDUSTRIEWEG 4 VOOR U DE IDEALE PLEK IS
1. Onderscheidend zelfstandig kantoorgebouw
2. Royale parkeervoorzieningen op eigen terrein
3. Uitstekende bereikbaar met eigen en openbaar vervoer
4. Royale centrale entreehal
5. Gemoderniseerde kantoorruimte voorzien van volwaardige airconditioning

ADRES
Industrieweg 4 Maarssen.

ALGEMEEN
Het opvallend zelfstandig kantoorgebouw met onderscheidende architectuur bevindt zich in het gebied “Maarssenbroek Planetenbaan” direct ten westen van de Ringweg Utrecht-Noord N230 (Zuilense Ring).

Het gebouw heeft een royale centrale entreehal met vide, personenlift en een centrale trappartij. Op eigen terrein bevinden zich ca. 45 parkeerplaatsen. De kantoorvloeren zijn gemoderniseerd, geschikt als open kantoortuin en voorzien van volwaardige airconditioning per ruimte regelbaar. Daarnaast zijn alle toiletruimten volledig gerenoveerd naar huidige maatstaven.

Diverse kantoorgebouwen gelegen aan de (Planetenbaan / Maarssenbroeksedijk) zijn getransformeerd naar woonappartementen. Daarnaast worden er nog diverse initiatieven tot transformaties naar wonen besproken met de gemeente Stichtse Vecht.

In de directe nabijheid zijn diverse voorzieningen o.a.: President Hotel, McDonalds, Shell brandstofpunt, Gamma, Praxis, Boni en Lidl supermarkt.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Per auto is het object zeer goed bereikbaar via de Rijksweg A2 afslag ‘Maarsen’. Via de ringweg N230 (Zuilense Ring) zijn tevens rijkswegen A12, A27 en A28 snel bereikbaar.

Met openbaar vervoer is de bereikbaarheid uitstekend. Op circa 2 minuten loopafstand is een bushalte gelegen. Vanuit deze bushalte is er een frequente busverbinding tussen Centraal Station Utrecht en het NS station Maarssen Bisonspoor. De reistijd met de bus vanaf Maarsen Bisonspoor bedraagt slechts 5 minuten.

TOTAAL OPPERVLAKTE
Voor verkoop is beschikbaar is het zelfstandig kantoorgebouw met erf, grond en verdere aanbehoren, bestaande uit 4 bouwlagen, in totaal 2.362,2 m² groot.

VOOR VERHUUR BESCHIKBAAR
Voor verhuur is beschikbaar circa 1.499 m² v.v.o. kantoorruimte.

Vanwege deel gebruik zijn de vierkante meters t.b.v. de centrale entree ruimte in voornoemde vierkante meters verwerkt. Genoemde meters zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. Onder dan wel overmaat is uitgesloten.

VERHUURD GEDEELTE
Thans is een deel van de 2e verdieping en de gehele 3e verdieping verhuurd. Bij verkoop zal het gebouw verkocht worden onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst met Harvey Nash B.V. Bij serieuze interesse voor koop van het gebouw kan de huurovereenkomst bij ons op kantoor ingezien worden.

BOUWJAAR
Omstreeks 1988.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Maarssen
Sectie : A
Nummers : 5285
Kadastrale perceelgrootte : 2.160
Zakelijk recht : Eigendom

BESTEMMING
Vigerend is het bestemmingsplan “Maarssenbroeksedijk Werkgebied” Op de plankaart is het object aangemerkt met bestemming “Kantoren –K-”. Deze gronden zijn bestemd voor: kantoren met de daarbij behorende gebouwen, andere bouwwerken, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en erven. Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Stichtse Vecht.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische staat opgeleverd inclusief o.a.:

Algemeen
· royale gezamenlijke hoofdentree met tourniquet;
· riante vide;
· centrale serverruimte met computervloer (1e verdieping);
· 2 dubbele toiletgroepen en pantry per bouwlaag, douche op de verdieping;
· bestaande alarminstallatie;
· keuken;
· personenlift;
· krachtstroomaansluitingen tot 120 Ampère;
· centrale trappartij;
· intercom/deuropener;
· cv-installatie;
· radiatoren verwarming;
· bestaande brandmeld-/ontruimingsinstallatie;
· brandslanghaspel(s) en poederblusser(s);
· glasvezel aansluiting.

Kantoorruimte begane grond (thans in gebruik als opslag/montageruimte)
· twee dubbele laad- en losdeuren;
· betonvloer;
· TL-opbouwverlichting;
· diverse opbouwwandcontactdozen;
· krachtstroomaansluitingen.

Kantoorruimte 1e, 2e en 3e verdieping
· systeemplafonds met inbouw (TL-)verlichtingsarmaturen;
· mechanische ventilatie;
· volwaardige airconditioning (Mitsubishi) per ruimte regelbaar;
· kabelgoten t.b.v. data en telefonie (voorzien van huidige UTP cat.5 databekabeling en WCD’s);
· C.V. met radiatoren voorzien van thermosstaatventielen;
· bestaande vloerbedekking;
· bestaande scheidingswanden;
· bestaande binnen zonwering.
PARKEREN
In totaal zijn er circa 45 parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig (parkeernorm 1:51).

ENERGIELABEL
Energielabel C.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

KOOPPRIJS
De koopprijs bedraagt € 1.950.000,-- kosten koper.

Partijen zullen niet opteren voor een met omzetbelasting belaste levering. Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde overdrachtsbelasting, eventuele omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

BASISVOORWAARDEN bij VERKOOP

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt geleverd in deels verhuurde staat, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

BASISVOORWAARDEN bij VERHUUR
HUURPRIJS
De huurprijs van de voor verhuur beschikbare ruimten bedraagt:
• € 55,- per m² voor de begane grond (thans in gebruik als opslag/montageruimte)
• € 95,- per m² voor de overige beschikbare kantoorruimten

Genoemde huurprijzen zijn per m² per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Betalingen per kwartaal vooruit te voldoen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde wordt in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische staat opgeleverd.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten bedragen € 38,- per m² per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per kwartaal vooruit te voldoen, als verrekenbaar voorschot op de kosten van onder andere de volgende leveringen en diensten:
• groenvoorziening;
• parkeerplaatsen;
• airco en ventilatie (onderhoud en verbruik);
• alarm en opvolging;
• camerasysteem, brandmeldinstallatie;
• gasverbruik t.b.v. het gehuurde deel;
• elektraverbruik t.b.v. het gehuurde deel (tussenmeter per verdieping);
• elektraverbruik t.b.v. algemene ruimten op basis van gehuurde m2;
• waterverbruik water t.b.v. het gehuurde deel;
• onderhoud Hydrofoor;
• intercominstallatie;
• glasbewassing;
• bestrijding spinnen;
• onderhoud brandpreventiemiddelen;
• schoonmaak algemene ruimten.
HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. Kortere huurperioden zijn bespreekbaar.

OPZEGTERMIJN
Uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

HUURPRIJSINDEXERING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

B.T.W.
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUUROVEREENKOMST
Gebaseerd op het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW”.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Brochure downloaden Download PDF Brochure


Aanbevolen voor u

Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.925 tot € 1.975 per maand

 • Vanaf 108 m2 - 115 m2
Topvermelding
 • Werkplek te huur

 • € 400 tot € 8.960 per maand

 • Vanaf 5 m2 - 520 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 1.458 tot € 28.299 per maand

 • Vanaf 140 m2 - 2.586 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €99,-

 • Vanaf 10 m2 - 1.800 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €419 euro (ex BTW)

 • 450 m2
Aangeboden door SKEPP
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 1.979 tot € 13.466 per maand

 • Vanaf 250 m2 - 1.701 m2
Topvermelding
 • Werkplek te huur

 • Vanaf €300,-

 • Vanaf 290 m2 - 700 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 145,00 /m²/jaar

 • 290 m2
Aangeboden door TREC
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €120,-

 • Vanaf 20 m2 - 3.000 m2
Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • € 180,00 /m²/jaar

 • Vanaf 90 m2 - 188 m2
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 825 tot € 6.120 per maand

 • Vanaf 75 m2 - 1.000 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 135,00 /m²/jaar

 • Vanaf 70 m2 - 1.292 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 1.040 tot € 1.300 per maand

 • Vanaf 89 m2 - 96 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 545 tot € 1.375 per maand

 • Vanaf 32 m2 - 80 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 725 tot € 960 per maand

 • Vanaf 44 m2 - 57 m2
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 180,00 /m²/jaar

 • Vanaf 10 m2 - 250 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €250 per maand (ex BTW)

 • Vanaf 52 m2 - 186 m2
Aangeboden door SKEPP
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 100.000,- per jaar excl. btw

 • 1.499 m2
Aangeboden door Waltmann Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 1.150,- per maand excl. btw

 • 144 m2
Aangeboden door Waltmann Bedrijfshuisvesting
 • Horeca te huur

 • € 2.900,- excl. BTW

 • 210 m2
Aangeboden door Klaassen Makelaardij

Winkelruimte te huur

 • Harmonieplein 41-49
  Maarssen
 • vanaf 108 m2 - 115 m2
 • € 1.925 tot € 1.975 per maand

Werkplek te huur

 • Atoomweg 63
  Utrecht
 • vanaf 5 m2 - 520 m2
 • € 400 tot € 8.960 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Computerweg 1-12
  Utrecht
 • vanaf 140 m2 - 2.586 m2
 • € 1.458 tot € 28.299 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Planetenbaan 16
  Maarssen
 • vanaf 10 m2 - 1.800 m2
 • €99,-

Kantoorruimte te huur

 • Atoomweg 63
  Utrecht
 • vanaf 23 m2 - 69 m2
 • Huurprijs: €419 euro (ex BTW)

Kantoorruimte te huur

 • Zonnebaan 23-47
  Utrecht
 • vanaf 250 m2 - 1.701 m2
 • € 1.979 tot € 13.466 per maand

Werkplek te huur

 • Atoomweg 50
  Utrecht
 • vanaf 290 m2 - 700 m2
 • Vanaf €300,-

Kantoorruimte te huur

 • Atoomweg 50
  Utrecht
 • 290 m2
 • € 145,-per vierkante meter per jaar

Kantoorruimte te huur

 • Savannahweg 71
  Utrecht
 • vanaf 20 m2 - 3.000 m2
 • €120,-

Winkelruimte te huur

 • Dr. Plesmanlaan 180-182
  Maarssen
 • 188 m2
 • € 1.350 tot € 2.820 per maand

Bedrijfsruimte te huur

 • Sophialaan 5
  Utrecht
 • vanaf 75 m2 - 1.000 m2
 • € 825 tot € 6.120 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Safariweg 1-74
  Maarssen
 • 0 m2
 • € 135,-

Kantoorruimte te huur

 • Atoomweg 350
  Utrecht
 • vanaf 89 m2 - 96 m2
 • € 1.040 tot € 1.300 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Reactorweg 301
  Utrecht
 • vanaf 32 m2 - 80 m2
 • € 545 tot € 1.375 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Kobaltweg 11
  Utrecht
 • vanaf 44 m2 - 57 m2
 • € 725 tot € 960 per maand

Bedrijfsruimte te huur

 • Proostwetering 41
  Utrecht
 • vanaf 16 m2 - 1.000 m2
 • €180,-

Kantoorruimte te huur

 • Atoomweg 50
  Utrecht
 • vanaf 52 m2 - 186 m2
 • Huurprijs: €250 per maand (ex BTW)

Bedrijfsruimte te huur

 • Zonnebaan 30
  Utrecht
 • 1.073 m2
 • € 100.000,- per jaar excl. btw

Bedrijfsruimte te huur

 • Hyperonenweg 6E
  Utrecht
 • 72 m2
 • € 1.150,- per maand excl. btw

Horeca te huur

 • Kaatsbaan 23
  Maarssen
 • 210 m2
 • € 2.900,- excl. BTW