Resultaten laden ...

Groenlandweg 12

1.642m2 bedrijfsruimte te koop in Nieuwdorp


Kenmerken

Omschrijving

Te koop
Uiterst functionele bedrijfs-/kantoorruimte met groot verhard en omheind buitenterrein gelegen in het havengebied van Vlissingen-Oost (onderdeel uitmakende van de havens van North Sea Ports). De bedrijfsruimten zijn onder meer voorzien van 3-tal bovenloopkranen. Het perceel biedt tevens ruime mogelijkheden voor uitbreiding van de huidige bebouwing. De locatie is enkel geschikt voor haven gerelateerde bedrijvigheid.

Bereikbaarheid
Het havengebied Vlissingen-Oost is uitstekend bereikbaar via de rijksweg A-58 (Breda-Vlissingen) en
de provinciale weg N254 (Heinkenszand-Vlissingen-Oost). Voorts kan via de Westerschelde tunnel eenvoudig Zeeuws Vlaanderen alsmede België en Noord-Frankrijk bereikt worden. De Westerschelde heeft een open verbinding met de Noordzee. Grote pluspunten van het havengebied Vlissingen-Oost zijn de filevrije verbindingen, directe spoorwegaansluitingen naar Duitsland, België en Frankrijk en directe aansluitingen geschikt voor de binnenvaart. Het totale zeehavengebied Vlissingen-Oost, soms ook wel aangeduid als zeehaven Sloegebied, beslaat thans een oppervlakte van circa 2.300 ha en ligt op het grondgebied van de gemeenten Vlissingen en Borsele. Gemeten naar het aantal zeeschepen, het totale volume aan goederen en de omvang van de totale goederenoverslag behoort de haven van Vlissingen tot de nationale top vier. Vlissingen-Oost heeft zich vooral ontwikkeld als industriehaven. Veel van de met name per zeeschip aangevoerde goederen worden in de haven zelf verwerkt. De op- en overslagactiviteiten zijn ondergeschikt aan de industrieactiviteiten. De (petro-) chemische en de metaal bewerkende basisindustrie neemt in het geheel van de havenactiviteiten een belangrijke plaats in. Het object ligt op een zichtlocatie vanaf de Europaweg Noord. Via de Finlandweg is de Groenlandweg (Havennummer 4078) bereikbaar. Naastgelegen bedrijven zijn o.a. Verbrugge Terminals, Kloosterboer, Feyter Forklift, Zeeland Koeltechniek, Cobelfret en Rijk Zwaar Transport Zeeland. De bereikbaarheid per openbaar vervoer wordt enkel geboden door een busverbinding. Het dichtst gelegen treinstation is Middelburg (circa 10 autominuten).

Voorzieningen
Ruwbouw:
- Staalconstructie;
- Plat stalen dak met lichtstraten (met ventilatie luiken) t.p.v. de bedrijfsruimte;
- Plat stalen dak met bitumineuze dakbedekking t.p.v. de kantoorruimte;
- Borstwering van gasbeton;
- Gevels opgetrokken uit geïsoleerde stalen damwandprofielplaten;
- Niet onderheide slijtvaste betonvloeren (gewapend) t.p.v. de bedrijfsruimte;
- Betonnen entresolvloer met balustrade;
- Vrije overspanning 20.0 meter en deels circa 9.0 meter;
- Vrije hoogte deels 8.65 meter.

Afbouw:
- Kunststof kozijnen met isolerende beglazing;
- Verlaagde systeemplafonds t.p.v. de kantoren;
- Lichte scheidingswanden;
- Epoxy gietvloerafwerking (siergrind) t.p.v. kantoren;
- Stalen trap naar entresolvloer boven machinewerkplaats;
- Elektrische overheaddeur (afmeting 4.8 breed x 5.0 meter hoog);
- Schuifdeur (afmeting 9.8 breed x 6.0 meter hoog);
- Diverse loopdeuren;
- Was-/kleedruimte geheel betegeld en voorzien van toiletten (3x) en douche (1x);
- Toilet en urinoir t.p.v. kantoor;
- Ruime kantine met pantryvoorziening.

Installaties:
- In werkplaats 2 bovenloopkranen (1 x 15 ton, 1x 10 ton);
- In machinewerkplaats bovenloopkraan (1 x 1 ton);
- Centrale verwarming via radiatoren t.p.v. de kantoren;
- CV ketel Quinta Remeha;
- Gasheater t.p.v. de machinewerkplaats;
- Alarminstallatie;
- Brandblusvoorzieningen;
- Mechanische ventilatie;
- Volledig ingerichte meterkast met uitgebreide elektrische installatie;
- Krachtstroom 3x315 Ampere;
- Krachtstroomaansluitpunten t.p.v. de bedrijfsruimte;
- Wandcontactdozen en wandkabelgoten t.p.v. de kantoorruimte;
- Lasarmen;
- Perslucht ringleidingen;
- Databekabeling en patchkast t.p.v. kantoorruimte;
- Vluchtwegaanduidingen;
- Verlichtingsarmaturen en spots.

De aanwezige installaties zijn niet gecontroleerd op de werking daarvan en hieromtrent wordt geen garantie verstrekt.

Indeling:
Kantoren: entree via loopdeur, gangzone, 2 kantoorcompartimenten , archiefruimte, techniekruimte, kantine, was-/kleedruimte, toilet met urinoir.
Bedrijfsruimte: werkplaats en machinewerkplaats. Via de werkplaats is de entresolvloer bereikbaar (d.m.v. stalen trap).

Voorzieningen buitenterrein:
- Volledig verhard door middel van klinkerbestrating;
- Volledig omheind door hekwerken;
- Handmatige rolpoort circa 5,5 meter breed;
- Buitenverlichting d.m.v. lampen aan gevel.

Afmetingen BVO – circa -
Werkplaats begane grond ca. 1.120 m²
Machinewerkplaats begane grond ca. 145 m²
Kantoor-/sociale-/sanitaire begane grond ca. 199 m²
Entresolvloer 1e verdieping ca. 178 m²

Totaal ca. 1.642 m².

Bouwjaar
2008.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Borsele
Sectie: A
Nummer: 1478
Grootte: 63 are 60 centiare (6.360 m²).

Grondstatus
Erfpacht.

Zakelijk recht: Eigendom belast met erfpacht en bijbehorend opstalrecht.
Duur erfpacht 60 jaar tot en met 16 juli 2067.
De erfpachter is gerechtigd na 30 jaar de erfpachtovereenkomst tussentijds op te zeggen, rekening houdende met een opzegtermijn van tenminste 12 maanden.
Canon € 10.541,70 per kwartaal
Erfpachtherziening: na afloop van de eerste termijn van 30 jaar, te weten voor het eerst op 16 juli 2037.
De canon wordt jaarlijks per 1 januari herzien aan de hand van de door het CBS vastgestelde consumentenprijsindex alle huishoudens.
Op de erfpacht zijn van toepassing de algemene erfpachtvoorwaarden van NV Zeeland Seaports (de rechtsvoorganger van North Sea Port) met datum 7 maart 1974 en de Algemene Voorwaarden van NV ZSP (de rechtsvoorganger van North Sea Port) met datum 10 juni 2002 en 8 december 2010. Inmiddels zijn voornoemde Algemene Voorwaarden van NV ZSP geactualiseerd per datum 1 januari 2014.
In de akte levering recht van erfpacht en bijbehorend opstalrecht staat onder meer genoemd dat de koper overlast van windturbines dient te gedogen.

Bestemming
Het object ligt in het bestemmingsplan ‘Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018’. Hierin heeft het object de bestemming ‘Bedrijventerrein’ (artikel 5).). Er geldt een functie aanduiding “bedrijf tot en met categorie 5.1”. Er geldt een specifieke bouwaanduiding -1 en er zijn diverse gebiedsaanduidingen van toepassing. Het bestemmingsplan is vastgesteld bij raadsbesluit op 7 februari 2019 en is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bodem
Op 11 juni 2019 heeft Mitec Advies BV een verkennend / eindsituatie bodemonderzoeksrapport uitgebracht waarbij uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat er geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig zijn met betrekking tot de huidige en voorgenomen activiteiten op de onderzoek locatie.

De verkregen resultaten van het uitgevoerde verkennend / eindsituatie bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.

Vraagprijs
€ 595.000,- k.k.

Bankgarantie
Een garantie ter grootte van 10% van de koopsom, te voldoen aan de notaris binnen twee weken na ondertekening van de koopovereenkomst.

Aanvaarding
Op korte termijn mogelijk.

Verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de feitelijke, milieukundige, bouwkundige en technische staat van de onroerende zaken. Het is koper toegestaan om zelf onderzoek te doen of te laten doen naar de feitelijke situatie van de opstal en de installaties. Koper en/of haar rechtsopvolgers zullen verkoper vrijwaren in de koopovereenkomst en leveringsakte voor alle aanspraken ten aanzien van de feitelijke, milieukundige, bouwkundige en technische staat. Hiervoor wordt in de koopovereenkomst en de akte van levering een clausule opgesteld inclusief boetebeding ter grootte van een bedrag van € 100.000,-.

Bijzonderheden
Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de opstal eigenaar (Gebe Vastgoed BV) en de bloot eigenaar (North Sea Port).

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “Groenlandweg 12” te Nieuwdorp. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Brochure downloaden Download PDF Brochure


Aanbevolen voor u

Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €120,-

 • Vanaf 200 m2 - 1.000 m2
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te koop

 • € 269.500

 • 153 m2
Aangeboden door Neeskens Makelaars
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 50.00 - € 65.00 /m²/jaar

 • 4.260 m2
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • €25,-

 • Vanaf 2.603 m2 - 25.000 m2
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 74,53 /m²/jaar

 • Vanaf 1 m2 - 161 m2
Aangeboden door Neeskens Makelaars
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 120,00 /m²/jaar

 • Vanaf 80 m2 - 200 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 7.000 tot € 18.350 per maand

 • Vanaf 1.200 m2 - 2.900 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 95,00 /m²/jaar

 • Vanaf 170 m2 - 312 m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 51,00 /m²/jaar

 • Vanaf 213 m2 - 777 m2
Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.770 tot € 3.540 per maand

 • Vanaf 118 m2 - 236 m2
 • Kantoorruimte te koop

 • Verkoopprijs: € 149.500 k.k.

 • 130 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Horeca te koop


 • 922 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Winkelruimte te huur

 • € 300,00 /m²/jaar

 • 350 m2
Aangeboden door KroesePaternotte
 • Winkelruimte te huur

 • € 138,00 /m²/jaar

 • 149 m2
Aangeboden door Uniek Bedrijfsmakelaars
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 78.00 - € 151.00 /m²/jaar

 • 900 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Kantoorruimte te huur


 • 213 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsruimte te koop

 • Verkoopprijs: € 307.000 k.k.

 • 306 m2
 • Bedrijfsruimte te huur


 • 872 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting
 • Bedrijfsruimte te koop

 • € 27.990 v.o.n.

 • Vanaf 19 m2 - 29 m2
 • Bedrijfsruimte te koop

 • Verkoopprijs: € 72.500 k.k.

 • 450 m2
Aangeboden door Synchro Bedrijfshuisvesting

Kantoorruimte te huur

 • Piet Heinstraat 77
  Goes
 • vanaf 200 m2 - 1.000 m2
 • €120,-

Bedrijfsruimte te koop

 • Noordzandstraat 43
  Yerseke
 • 153 m2
 • Koop: € 269.500,-kosten koper / Huur: excl. BTW

Kantoorruimte te huur

 • Arnesteinweg 48
  Middelburg
 • vanaf 83 m2 - 1.316 m2
 • Huurprijs:

Bedrijfsruimte te huur

 • Walsoordensestraat 70
  Walsoorden
 • vanaf 2.603 m2 - 25.000 m2
 • €25,-

Bedrijfsruimte te huur

 • Industrieweg 19
  Yerseke
 • vanaf 1 m2 - 161 m2
 • € 1.000,-per maand excl. BTW

Kantoorruimte te huur

 • Stationspark 27 A
  Goes
 • 80 m2
 • €800,-

Kantoorruimte te huur

 • Buitenruststraat 20
  Middelburg
 • vanaf 1.200 m2 - 2.900 m2
 • € 7.000 tot € 18.350 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Piet Heinstraat 31
  Goes
 • 312 m2
 • € 1.401 tot € 2.470 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Mr. J.E. Risseeuwstraat 2
  Oostburg
 • 0 m2
 • €51,-

Winkelruimte te huur

 • Walstraat 8-191
  Vlissingen
 • vanaf 118 m2 - 236 m2
 • € 1.770 tot € 3.540 per maand

Kantoorruimte te koop

 • Nobelweg 14
  Goes
 • 130 m2
 • Verkoopprijs:

Horeca te koop

 • Veerhaven 3
  Breskens
 • 922 m2
 • Verkoopprijs:

Winkelruimte te huur

 • Lange Kerkstraat 12-12A
  Goes
 • 350 m2
 • Huurprijs: € ('105.000,-',) per jaar

Winkelruimte te huur

 • Koornmarkt 0ong
  Almelo
 • 149 m2
 • Huurprijs: € ('20.500,-',) per jaar

Bedrijfsruimte te huur

 • Innovatieweg ong.
  Hoek
 • vanaf 100 m2 - 900 m2
 • Huurprijs:

Kantoorruimte te huur

 • Lange Noordstraat 48
  Middelburg
 • 213 m2
 • Huurprijs:

Bedrijfsruimte te koop

 • Houtkade
  Goes
 • 306 m2
 • Verkoopprijs: 302000

Bedrijfsruimte te huur

 • Kleverskerkseweg 10
  Middelburg
 • 872 m2
 • Huurprijs:

Bedrijfsruimte te koop

 • Garagepark Middelburg XXL 0ong
  Middelburg
 • vanaf 19 m2 - 29 m2
 • € 27.990,- v.o.n.

Bedrijfsruimte te koop

 • Hermesweg 4b-6
  Vlissingen
 • 450 m2
 • Verkoopprijs: