Resultaten laden ...

Barcelonastraat 90

1.220 m2 winkelruimte te huur in Sittard

Kenmerken

Huurprijs Prijs op aanvraag
Functie Winkelruimte
Wijk / Buurt Industrieterrein Bergerweg-Rosengarten
Bedrijventerrein Sportzone Fortuna Sittard Stadion (SD)

BIJZONDERHEDEN
De eerste unit (geel op de plattegrond) van ca. 1.010 m² is verhuurd. De huurder van deze unit is Crossfit Zitterd. Er is in totaal nog 1.220 m² beschikbaar verdeeld over 2 units.

LOCATIE
Bedrijvenstad Fortuna is strategisch gelegen in de Euregio. Als verbinding tussen Roermond, Venlo, Weert en Eindhoven in het noorden en Maastricht, Heerlen, Aken, Luik en Genk in het zuiden vormt de locatie het middelpunt in een dynamische regio. Bedrijvenstad Fortuna grenst op lokaal niveau op slechts 650 meter afstand van de binnenstad en stationsomgeving van Sittard. Met de aanwezigheid van Fitland, Vista college, Aldi, Jumbo en het Wereldrestaurant Kodoo wordt een brede doelgroep aangetrokken rondom het Fortuna Sittard stadion.

BESTEMMING / BEDRIJFSDOELEINDEN
Het regulerende bestemmingsplan is 'Bergerweg Zuid'. Voor alle informatie omtrent het regulerende bestemmingsplan, verwijzen wij naar ruimtelijkeplannen.nl. Uiteraard zijn wij bereid om met u in gesprek te treden omtrent de planologische mogelijkheden!

BEREIKBAARHEID
Het object ligt op steenworp afstand van de Bergerweg welke enerzijds rechtstreeks naar de op- en afritten van de A2 leidt en anderzijds als centrale toegangsweg fungeert naar de kern van Sittard. Aangrenzend zijn op enkele minuten rijden Handelscentrum Bergerweg, Gardenz, De Borrekuil en Chemelot bereikbaar. De nabijgelegen A2 zorgt voor een optimale ontsluiting richting o.a. België en Duitsland, waardoor internationale klanten eenvoudig bereikt kunnen worden.

OPLEVERINGSNIVEAU
De ca. 2.234 m² commerciële ruimte heeft een casco opleveringsniveau. E.e.a. wordt nader afgestemd met de verhuurder.

AANVAARDING
In overleg met verhuurder.

HUURVOORWAARDEN
In overleg met verhuurder.

HUURTERMIJN
Standaard: Tien jaar (10) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In overleg met verhuurder kan hiervan worden afgeweken.

BETALINGSWIJZE
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

HUURINDEXERING
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

OMZETBELASTING
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor btw-belaste huur.

HUUROVEREENKOMST
Verhuurder houdt het standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen aan.

ALGEMEEN
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.