Resultaten laden ...

Bloemenmarkt 21

970 m2 winkelruimte te koop in Geleen

Kenmerken

Prijs € 650.000 k.k.
Functie Winkelruimte
Wijk / Buurt Lindenheuvel

VOORMALIGE ALDI LOCATIE -

OBJECT
Deze winkelruimte is gelegen in de Geleense wijk Lindeheuvel. De winkelruimte bestaat uit ca. 780 m² verkoopruimte, ca. 160 m² magazijnruimte en ca. 30 m² aan nevenruimtes. Het pand ligt tegenover de Markt waar gratis geparkeerd mag worden. De ruimte heeft een ruim bestemmingsplan wat meerdere verschillende sectoren toelaat.

BIJZONDERHEID
Het pand kan ook gehuurd worden. De huurprijs bedraagt € 3.995,00 excl. btw per maand

LOCATIE
Rondom de Markt in Lindeheuvel zijn o.a. de kruidvat, Jumbo-supermarkt, een apotheek en diverse andere kleine speciaalzaken gevestigd. Geleen is zeer goed bereikbaar door haar directe ligging aan diverse snelwegen richting Maastricht, Heerlen, Roermond, Aken en Luik.

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Tegenover het pand bevindt zich de Markt van Lindeheuvel waar voldoende gratis parkeerplaatsen aanwezig zijn.

VERKOOPINFORMATIE

SCHRIFTELIJKHEIDSVEREISTE
Ter bescherming van de belangen van zowel koper als verkoper, wordt uitdrukkelijk gesteld dat een koopovereenkomst met betrekking tot deze onroerende zaak eerst dan tot stand komt nadat zowel koper als verkoper de koopovereenkomst hebben getekend ('schriftelijkheidsvereiste'). Tot het tijdstip van ondertekening door beide voornoemd, zullen partijen jegens elkaar geen enkele verplichting hebben.

BOUWKUNDIGE KEURING
Koper is te allen tijde gerechtigd om voor eigen rekening een bouwkundig onderzoek te laten verrichten, dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de staat van onderhoud of andere aspecten van de onroerende zaak. Koper dient bij het doen van een bod wel direct aan te geven of hij een dergelijk onderzoek wenst.

ALGEMEEN
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

HUURVOORWAARDEN

HUURTERMIJN
Standaard: Vijf jaar (5) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

BETALINGSWIJZE
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per kwartaal vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

HUURINDEXERING
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een waarborgsom (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld.

OMZETBELASTING
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

HUUROVEREENKOMST
Standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen.

ALGEMEEN
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.