Resultaten laden ...

Ceintuurbaan 191

2.370 m2 winkelruimte te huur in Rotterdam

Kenmerken

Huurprijs € 300.000 /jaar
Functie Winkelruimte
Wijk / Buurt Hillegersberg-Zuid
Bedrijventerrein Ceintuurbaan

Algemeen:
Uniek, royaal en markant bedrijfsmatig object aan de Noordkant van Rotterdam. De Ceintuurbaan bevindt zich parallel aan de A20 tussen Hillegersberg/Schiebroek en het Oude Noorden/Centrum/Kralingen. In de nabijheid zijn o.a. Correct, Fit for Free, Big Gym, Monk, Isero, Houthandel Alblas en Hoogvliet supermarkt gevestigd. Tevens kent het object een potentiële zichtlocatie vanaf de A20.

Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid van het pand is uitstekend, zowel met eigen vervoer (nabijheid A20 alsmede de Straatweg/Bergweg/Gordelweg/Rozenlaan) als openbaar (o.a. Station Noord en tramhalten Straatweg). Tevens heeft het object de beschikking over een eigen parkeervoorziening van ca. 60 (!!) plaatsen (gedeeld met uitsluitend (“buurman”) Isero).

Oppervlakte (indicatief & in BVO):
Begane grond ca. 2.000 m²
1e verdieping ca. 120 m² (kantoorruimte)

Oppervlakte geheel gerenoveerde kantoor aan de achterzijde (indicatief & in BVO):
Begane grond ca. 70 m²
1e verdieping ca. 180 m²

Bestemming:
Conform het bestemmingsplan “Kleiwegkwartier” - welke is vastgesteld door de Gemeenteraad op 27 september 2018 en onherroepelijk sedert d.d. 20 februari 2019 - vigeert ten aanzien van het onderhavige object de bestemming “Bedrijf - 2”. Naast bedrijfsmatige bestemmingen uit de categorieën 1, 2 en 3.1 van de “lijst van bedrijfsactiviteiten” omvat de onderhavige bestemming tevens een specifieke bestemming en hetgeen ten aanzien van het onderhavige object tevens detailhandel toestaat met een verkoopvloeroppervlak tot en met maximaal 1.200 m².

Huurtermijn:
10 jaar met aansluitende verlengingen van telkens 5 jaar.

Opleveringsdatum:
In overleg.

Huurprijs:
€ 300.000,-- per jaar, exclusief B.T.W.

Voorschotbijdrage servicekosten:
€ P.M. per jaar, exclusief B.T.W.

Huurbetaling:
Per kwartaal vooruit.

Omzetbelasting:
De huurprijs alsmede de voorschotbijdrage servicekosten zullen worden belast met omzetbelasting. Uitgangspunt is, dat de huurder het gehuurde gedurende de gehele periode voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties.

Huurprijsherziening:
De huurprijs zal jaarlijks worden herzien - voor het eerst één jaar na huuringangsdatum - op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van een bruto betalingsverplichting van minimaal drie maanden te vermeerderen met B.T.W.

Model huurovereenkomst:
Standaard ROZ-Model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW of standaard ROZ-Model winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, de daartoe behorende algemene bepalingen alsmede aangevuld met bepalingen van verhuurder, e.e.a. afhankelijk het overeengekomen gebruik.

Staat van oplevering:
Het gehuurde wordt door en/of vanwege verhuurder uitsluitend als casco verhuurd en te zijner tijd in de alsdan bevindende staat aan huurder opgeleverd. De in het gehuurde aanwezige voorzieningen - welke niet tot het casco/gehuurde behoren - worden om niet aan huurder overgedragen, derhalve heeft verhuurder dienaangaande geen onderhouds-, vervangings- en/of reparatieplicht.

Bijzonderheden:
1. Het object omvat bij beschikking d.d. 10 december 1998 van het College van burgemeester en wethouders van Rotterdam een (ernstige) bodemverontreiniging. Sanering heeft evenwel geen urgentie.
2. Het voornemen bestaat om de voorgevel van het onderhavige complex aan te passen op basis van de voorgestelde impressie.