Resultaten laden ...

Langstraat 57

414 - 472 m2 winkelruimte te huur in Wassenaar

Kenmerken

Huurprijs € 7.000 /maand
Functie Winkelruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Dorp Wassenaar

Algemeen:

het betreft hier een turn-key winkelruimte (voorheen in gebruik bij L.J. Sport) gelegen aan de Langstraat. Het winkelpand ligt in het hart van het stadscentrum/ dorpskern van Wassenaar. Het betreft hier de begane grond met breed front. Aan de achterzijde zijn laad/losmogelijkheden via het Tuinpad.

Locatie:

gelegen in het hart van het stadscentrum/dorpskern van Wassenaar, ook bekend als de Wassenaarse winkelhaak, te midden van een riant winkelaanbod met vele aantrekkelijke winkels. Parkeren en bushalte op loopafstand.

Het zeer aantrekkelijke stadscentrum/dorpskern wordt met name versterkt door een ruim en gevarieerd winkelaanbod en tevens een breed en divers horeca- aanbod met z’n gezellige terrassen en diverse keukens.

In de Langstraat bevinden zich diverse gerenommeerde winkels zoals: Hema, Etos, Kruidvat, Blokker, Rituals, Intertoys, ICI Paris XL, Hunkemöller, EkoPlaza en Zeeman.

VVO:

het totaal Verhuurbaar Vloer Oppervlak omvat 472,29 m², welke als volgt is onderverdeeld:

- begane grond 414,31 m2 winkelruimte c.a.;
- 1e verdieping 57,98 m2 opslag/verblijfsruimte.

Bovenstaande metrages zijn gemeten volgens de NEN 2580 Meetinstructie. NEN 2580 Meetstaat aanwezig.

Frontbreedte:

circa 8 meter.

Gebruik:

conform artikel 7:290 BW als detailhandelsruimte.

Energielabel:

wordt nog door verhuurder verzorgd.

Parkeergelegenheid:

de parkeermogelijkheden zijn uitstekend, want in het centrum is sprake van een blauwe zone. Zowel in de parkeergarage (De Luifelbaan) als de garage onder de HEMA als op straat geldt twee uur gratis parkeren met behulp van een blauwe kaart. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid in het centrum aanwezig.

Opleveringsniveau:

uitgangspunt is een casco verhuur, doch mede door voorgaande huurder(s) zijn de navolgende voorzieningen in het gehuurde aangebracht:

- de volledige afwerking van voorgaande gebruiker.

Onderhoud en/of vervanging van deze ‘om niet’ ter beschikking gestelde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in de staat te worden opgeleverd waarin het bij aanvang verkeerde, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.

Huurvoorwaarden:

huurprijs :

€ 7.000, -- per maand.

B.T.W.:

huurder en verhuurder zullen opteren voor belaste huur/verhuur.

servicekosten:

geen. Huurder dient per datum sleuteloverdracht zorg te dragen voor aansluiting op – en rechtstreekse betaling van alle nutsvoorzieningen.

huurprijsbetaling:

per maand vooruit middels automatische betalingsopdracht afgegeven door huurder.

huurtermijn:

5 jaar + verlengingsperioden van telkenmale 5 jaar (opzegtermijn 12 maanden voor het einde van elke vaste periode van 5 jaar).

huuringangsdatum:

zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.

huurprijsaanpassing:

jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum, zal de huurprijs worden aangepast aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100), zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.

waarborgsom:

bij ondertekening van de huurovereenkomst stelt huurder in handen van verhuurder een waarborgsom ter grootte van drie maanden huurverplichting inclusief een bedrag gelijk aan de toekomstig verschuldigde B.T.W.. Over een waarborgsom wordt door verhuurder geen rente vergoedt.

N.B. afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

huurovereenkomst:

indien partijen tot overeenstemming komen zullen de hoofd huurvoorwaarden worden vervat in een standaard ROZ huurovereenkomst ex artikel 7:290 BW, versie 2012.

speciale voorwaarde:

verhuurder is van plan om op termijn aan de achterzijde van het pand woonruimte te ontwikkelen boven de eerste bouwlaag met vanzelfsprekend een entree op maaiveldniveau. Bevoorrading van het gehuurde zal te allen tijde via de achterzijde gewaarborgd blijven. Tot het moment van aanvang van de werkzaamheden heeft huurder de volle beschikking over het gehuurde. Na aanvang van de werkzaamheden zal de verdieping worden afgesloten en het gedeelte waar de entree van de woning zal worden gecreëerd. Deze gedeelten behoren alsdan niet meer tot het gehuurde.

Nadat verhuurder tijdig heeft aangekondigd dat deze werkzaamheden zullen aanvangen, zal huurder hieraan diens onvoorwaardelijke medewerking verlenen. Na exacte vaststelling van de metrage dat niet meer tot het gehuurde behoort zal de huur navenant worden aangepast.

voorbehoud verhuurder:

voor het aangaan van een huurovereenkomst maakt verhuurder het nadrukkelijk voorbehoud van het verkrijgen van een verhuurder conveniërend krediet informatierapport van het bedrijf van huurder.

sleuteloverdracht:

indien huurder de huurovereenkomst heeft getekend, de waarborgsom en de eerste huurbetaling heeft voldaan zal de sleutel aan huurder worden overgedragen.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan