Resultaten laden ...

Molenstraat 10

1.720 m2 winkelruimte te huur in Limbricht

Kenmerken

Perceeloppervlakte 1496 m²
Functie Winkelruimte

OBJECT
Aan de doorgaande weg gelegen zeer ruime winkelruimte verdeeld over twee verdiepingen (onderverdieping ca. 1.220 m² en bovenverdieping ca. 500 m²) met gratis parkeerplaatsen aan de voor-/en overzijde van het pand. Door de oppervlakte van bijna 1.720 m² is de ruimte zeer geschikt voor grootschalige detailhandel.

BEREIKBAARHEID
Het pand is gelegen aan de doorgaande weg in Limbricht richting Born en Sittard. Tevens is de N276 richting de A2 op enkele autominuten te bereiken.

WINKELRUIMTE
BEGANE GROND
Winkelruimte (ca. 870 m²) met ruime entree, aparte kantoorruimte en diverse ruimtes ten behoeve van magazijn/kantoor. De winkel is geheel naar eigen wens in te delen. De hele frontbreedte (ca. 50 m²) is voorzien van grote raampartijen die het pand veel daglicht geven en veel etalageruimte bieden. Achter in de winkelruimte bevindt zich een opslagruimte (ca. 56,5 m²), kantoorunit/kitchenette/kantine en een apart toilet (in totaal ca. 16 m²).

EERSTE VERDIEPING
Via de centraal gelegen trap is de toegang tot de eerste verdieping. Deze bestaat momenteel uit een winkelruimte (ca. 350 m²) en een magazijn (ca. 150 m²).

OPLEVERNIVEAU
• Tegelvloeren, parket en vloerbedekking
• Systeemplafonds incl. tl-verlichting
• Cv-installatie
• Brandhaspels, noodverlichting en vluchtwegaanduiding
• Meterkast
• Radiatoren
• Toilet

PARKEERVOORZIENING
Gratis parkeermogelijkheid voor de zaak, en op de parkeerplaats aan de overzijde van de winkel.

BESCHIKBAARHEID
per direct.

HUURVOORWAARDEN

HUURTERMIJN
Standaard: Vijf jaar (5) en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

BETALINGSWIJZE
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

HUURINDEXERING
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

OMZETBELASTING
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

HUUROVEREENKOMST
Standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen.

VERKOOPINFORMATIE
Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend, verkopers noch verkopend makelaar kunnen aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden. Indien bepaalde informatie voor u van wezenlijk belang is, dan adviseren wij u deze op juistheid te (laten) controleren. Alle opgegeven maten en oppervlakken zijn indicatief.

SCHRIFTELIJKHEIDSVEREISTE
Ter bescherming van de belangen van zowel koper als verkoper, wordt uitdrukkelijk gesteld dat een koopovereenkomst met betrekking tot deze onroerende zaak eerst dan tot stand komt nadat zowel koper als verkoper de koopovereenkomst hebben getekend ('schriftelijkheidsvereiste'). Tot het tijdstip van ondertekening door beide voornoemd, zullen partijen jegens elkaar geen enkele verplichting hebben.

BOUWKUNDIGE KEURING
Koper is te allen tijde gerechtigd om voor eigen rekening een bouwkundig onderzoek te laten verrichten, dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de staat van onderhoud of andere aspecten van de onroerende zaak. Koper dient bij het doen van een bod wel direct aan te geven of hij een dergelijk onderzoek wenst.

ALGEMEEN
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.