Resultaten laden ...

Molenstraat 192 a

110 m2 winkelruimte te huur in Helmond

Kenmerken

Huurprijs € 1.350 /maand
Functie Winkelruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Centrum

WINKELUNIT VAN CIRCA 110 M², WELKE TEVENS MOGELIJK GESCHIKT IS VOOR HORECA OF KANTOOR DOELEINDEN. HET PAND IS GELEGEN IN HET CENTRUM VAN HELMOND OP 50 METER AFSTAND VAN HET VOETGANGERSWINKELGEBIED DE MARKT. DIVERSE WINKELS ZOALS M3 MONDZORG, CZ ZORGWINKEL, VAN DER HORST MEUBELEN, SCHOONENBERG HOORCOMFORT, SUBWAY EN MYCOM ZIJN IN DE DIRECTE OMGEVING GEVESTIGD.

Verhuurd wordt alleen het casco, de bedrijfsruimte is echter uitgerust met een toilet, keukenblokje, Cv-installatie, elektrische installatie inclusief de aanwezige verlichting en laminaatvloer.
De huidige indeling betreft een winkelruimte aan de voorzijde met meterkast en het keukenblokje, de toilet en 2 behandelkamers zijn aan de achterzijde gesitueerd.

Bestemming:
Van toepassing is het bestemmingsplan “Enkel bestemming Centrum 2’’ hierin is het volgende opgenomen:

5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

detailhandel, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel uitgesloten' geen detailhandel is toegestaan;
supermarkten met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel uitgesloten' geen supermarkten zijn toegestaan;
dienstverlening;
horecabedrijven;
maatschappelijke voorzieningen;
kantoren
een seksbioscoop, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - sexbioscoop';
bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
woningen;
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven, leidingen, water, wateropvang- en infiltratievoorzieningen, parkeervoorzieningen, paden en overige verhardingen, met dien verstande dat:

detailhandel, dienstverlening, horecabedrijven, kantoren en bedrijven uitsluitend zijn toegestaan op de begane grond; het bestaande gebruik van de verdiepingen voor deze doeleinden mag worden voortgezet;
de bruto vloeroppervlakte van een supermarkt maximaal 800 m2 bedraagt;
perifere detailhandel en groothandel niet is toegestaan;
horeca I bedrijven zijn toegestaan binnen de gehele bestemming, horeca II bedrijven uitsluitend op de bestaande locaties, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca uitgesloten - horeca II' geen horeca II is toegestaan;
woningen zijn uitsluitend toegestaan op de verdiepingen, met dien verstande dat wonen op de begane grond is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
de uitoefening van een aan huis gebonden beroep is toegestaan.

Uitgangspunten bij verhuur:

- Huurprijs: nader overeen te komen
- Huurperiode: 5 jaar + 5 jaar, huurcontract met als uitgangspunt ROZ model;
- Opzegtermijn: 12 maanden;
- Zekerheidsstelling: waarborgsom ten bedrage (3 x maandhuur incl. btw)
- Aanvaarding: kan per direct
- Servicekosten: geen, eigen Nuts voorzieningen;
- Indexering: jaarlijks conform ROZ model
- Betaling: Per maand vooruit
- Opleverniveau voor verhuur: Kaal/casco
- Opleverniveau feitelijk: inclusief meterkast, elektra, verlichting, toilet, pantry en laminaatvloer.

Deze informatie betreft geen huuraanbieding maar geeft u inzage in de uitgangspunten bij verhuur. Huurders worden vooraf te allen tijde ter goedkeuring voorgelegd aan verhuurder. Een overeenkomst komt in deze pas tot stand nadat alle partijen een overeenkomst hiertoe hebben ondertekend.

De getoonde informatie is samengesteld om u een indruk te geven van het object. Hoewel wij bij het maken van de omschrijvingen en tekeningen zorgvuldig te werk zijn gegaan, kunnen er geen rechten worden ontleend aan onjuistheden.