Resultaten laden ...

Ordenplein 116 A

272 m2 winkelruimte te huur in Apeldoorn

Kenmerken

Huurprijs € 36.500 /jaar
Functie Winkelruimte
Onderhoud buiten Uitstekend
Onderhoud binnen Uitstekend
Wijk / Buurt Orden

Te huur circa 272 m2 winkelruimte op winkelcentrum Ordenplein in Apeldoorn, de ruimte bevindt zich recht tegenover de druk bezochte Deka supermarkt.
Het winkelcentrum heeft een gevarieerd winkelaanbod waaronder Kruidvat, Primera, Ter Stal, Deka supermarkt, bakker, visspeciaalzaak, new york pizza, een bloemenzaak en een kapper. Naast het winkelcentrum is een medisch centrum gebouw gesitueerd. Er zijn ruim 200 gratis parkeerplaatsen beschikbaar.

OMGEVING/ BEREIKBAARHEID
Gunstige ligging ten opzicht van de A1 en rondweg. Het winkelplein heeft een ruim verzorgingsgebied. Apeldoorn heeft circa. 159.000 inwoners, het directe verzorgingsgebied, Apeldoorn West (Berg en Bos, Sprengen en Orden) heeft circa 22.000 inwoners. De entree van de Deka supermarkt is recht tegenover onderhavige winkelruimte gesitueerd waardoor traffic van veel passanten is gegarandeerd!

OPPERVLAKTE
Winkelruimte van circa 272 m² BVO.

BESTEMMING
Bij de gemeente Apeldoorn valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan Brink en Orden.
De bestemming van het perceel is: Gemengd-3. U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde wordt opgeleverd in de staat waarin het zich per de ingangsdatum van het huurcontract bevindt. Verhuurd wordt het casco, te weten de kale bouwvloer, het bouwplafond, de bouwmuren, bestaande energie tot in de meterkast en aansluitpunt ten behoeve van een natte groep (toilet en pantry).

PARKEERPLAATSEN
Rondom het winkelcentrum vrij parkeren

HUURPRIJS
€ 36.500,-- per jaar, te vermeerderen met BTW.

SERVICEKOSTEN
Het voorschotbedrag is voorlopig vastgesteld op € 15,- per m² per jaar exclusief BTW en heeft betrekking op:
- Groenvoorziening
- Elektrakosten voor de algemene verlichting / schuifdeuren en dergelijke in het winkelcentrum
- Kosten van een geluidsinstallatie
- Schoonmaakkosten van de algemene voorzieningen van het winkelcentrum (gevels, passage, schuifdeuren en dergelijk en
het parkeerterrein)
- Algemeen dagelijks klein onderhoud van de algemene voorzieningen en kleine herstellingen
- Kosten van beveiliging
- Glasverzekering
- 5% administratiekosten over bovenstaande services en diensten

ENERGIELABEL
In opdracht.

HUURBETALING
Per kwartaal vooruit te voldoen.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaren met aansluitend een (optie)periode van telkens 5 (vijf) jaar.

INGANGSDATUM
In overleg

OPZEGTERMIJN
12 (twaalf) maanden.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van minimaal 3 (drie) maanden huur, vermeerderd met servicekosten en de verschuldigde BTW.

INDEXERING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS (CPI 2015).

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) en aanvullende bepalingen verhuurder.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

DISCLAIMER
Alhoewel deze tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen noch opdrachtgever noch Thoma Post Bedrijfsmakelaars aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden dan wel voor verwachtingen gebaseerd op deze tekst, welke als vrijblijvende informatie dient te worden beschouwd. Overigens wordt onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat, in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan