Resultaten laden ...

Ridderhof 81

125 m2 winkelruimte te huur in Ridderkerk

Kenmerken

Huurprijs € 2.875 /maand
Functie Winkelruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Ridderkerk-Centrum

Winkelunit van ca. 125 m² gelegen in het overdekte winkelcentrum Ridderhof II, onderdeel van het winkelhart Ridderkerk. De winkel die gelegen is direct naast Etos zal worden voorzien van een nieuwe pui en een nieuwe meterkast.

Winkelcentrum Ridderhof II is onlangs compleet gerenoveerd en heeft een fraaie mix van lokale winkeliers en landelijke ketens. In Ridderhof II zijn o.a. gevestigd: Lidl, Jumbo, Bloemenjungle, Pearl, Intertoys, Action en Blokker.

Locatie:
De winkel is gelegen in het overdekte winkelcentrum Ridderhof II, midden in het winkelgebied van Ridderkerk. Ridderhof II vormt samen met Jorishof, Koningshof, Koningsplein en het overdekte winkelcentra Ridderhof I het winkelhart van Ridderkerk.

Winkelhart Ridderkerk omvat meer dan 140 winkels.

Afmetingen:
Ca. 125 m² BVO winkelruimte.

Parkeren:
Ruime openbare parkeergelegenheid (betaald). Het centrum van Ridderkerk beschikt over 3 ondergrondse parkeergarages met een totale capaciteit van circa 600 plaatsen en een ruim parkeerterrein met circa 500 plaatsen.

Energielabel:
D, geldig t/m 12 augustus 2025.

Bestemming:
Conform het vigerende bestemmingsplan Centrum Ridderkerk is de bestemming “Centrum - 1”, daaronder valt o.a.:
- detailhandel;
- kantoren;
- dienstverlening;
- horeca.

Voorzieningen/specificaties:
In de basis worden de winkel casco opgeleverd. De winkel wordt voorzien van een nieuwe pui en meterkast met aansluitingen gas, water en elektra.

Reclamevoering:
Uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van eigenaar/verhuurder.

Huurprijs:
€ 2.875,- per maand exclusief servicekosten exclusief BTW

Service- en promotiekosten:
Er wordt een voorschot van € 20,- per m² per jaar exclusief BTW rekening gebracht voor onderstaande leveringen en diensten:
- service(-abonnement), elektriciteitsverbruik, brandstofverbruik, waterverbruik, verbruiksmeting, bediening, storingen verhelpen, keuringskosten e.d. ten behoeve van alle in het centrum aanwezige installaties;
- levering ten behoeve van eigen gebruik van huurder van water, gas en elektriciteit, daaronder begrepen de kosten van meterhuur;
- schoorsteenvegen, ketels en branders schoonmaken;
- materialen, waaronder chemicaliën; gemeenschappelijke verlichting, daaronder begrepen de kosten van armaturen, buizen en lampen;
- gemeenschappelijke verlichting, daaronder begrepen de kosten van armaturen, buizen en lampen.
- glasverzekering van alle ruiten in het openbaar gemeenschappelijk gebied;
- wassen van ramen van de algemene en dienstruimten aan de binnen- en buitenzijde;
- vuilafvoer;
- verwijderen van graffiti;
- onderhoud van tuinen en kunstgroen;
- schoonhouden van de algemene en dienstruimten, algemene terreinen, parkeerruimten, wegen etc.;
- onderhoud en vervanging van de plantenbakken en van meubilair, vloerbedekking en stoffering in de algemene dienstruimten;
- huisbewaarder(s), portier(s), bewaker(s), andere functionarissen die diensten verrichten ten behoeve van het gebouw/complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt (inclusief huismeesterwoning, vrij wonen, telefoon, etc.;
- abonnement van handdoekenautomaten, zeepautomaten e.d.;
- overige levering van zaken en diensten;
- beheer en administratie van de levering van zaken en diensten;
- zo nodig extra accountantscontrole op de voorzieningen en diensten; en
- 5% administratiekosten over de leveringen en diensten.

BIZ Winkelhart Ridderkerk:
Ter bevordering van de leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimten en de promotie van het winkelhart Ridderkerk is stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk opgericht. Aan zowel de vastgoedeigenaren als de huurders wordt door de Gemeente Ridderkerk een jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht. De BIZ-bijdrage bedraagt op jaarbasis 2 pro mille van de WOZ-waarde met een minimum van € 500,- en een maximum van € 5.000,-.

Huurperiode:
In nader overleg.

Huurbetaling:
De huurbetaling dient per maand vooruit plaats te vinden.

Huurverhoging:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, conform de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het ROZ-model (Raad van Onroerende Zaken) winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld in september 2012 met bijbehorende Algemene Bepalingen op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 58/2012.

Zekerheidstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur inclusief servicekosten inclusief BTW.

Omzetbelasting:
De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een BTW-belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW-wetgevingsvoorstelling huurder niet meer aan het criterium meer dan 90% BTW-belaste prestaties verricht voldoet, en zodoende het verzoek om BTW-belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de
huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

Oplevering:
Beschikbaar vanaf 15 september 2022.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, d nwel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan