Resultaten laden ...

Sophiapromenade 12

100 - 200 m2 winkelruimte te huur in Hendrik-Ido-Ambacht

Kenmerken

Huurprijs € 200 m²/jaar
Functie Winkelruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Volgerlanden-West

Winkelruimte gelegen in het winkelcentrum Hoog Ambacht met een gevarieerd winkelaanbod in de nieuwe woonwijk ‘De Volgerlanden’ te Hendrik-Ido-Ambacht. De winkelruimte is gelegen aan de passage die het voorliggende plein met de Plus Supermarkt verbindt.

In het winkelcentrum zijn o.a. Kruidvat, Primera, Dirk van den Broek, Albert Heijn, Bakker Van der Spoel, Vleeschmeesters, een groenteboer, een kledingreparatiebedrijf, een ijssalon/koffiebar en snackbar Verhagen gevestigd. Verder zijn er ook basisscholen, een kinderdagverblijf en een ondergrondse sporthal in de directe omgeving gevestigd. Op zaterdag is er op het plein voor het winkelcentrum een weekmarkt met diverse kramen.

Locatie en parkeren:
Winkelcentrum Hoog Ambacht biedt ruime, gratis parkeermogelijkheden in de onderliggende parkeergarage en langs de openbare weg. Het winkelcentrum is goed bereikbaar met de auto via de ‘Laan van Welhorst’, waar zich eveneens een bushalte bevindt.

Afmetingen:
- winkelruimte : ca. 200 m² V.V.O.;
- frontbreedte : ca. 12,0 meter;

Winkel is ook te splitsen in twee winkels van ca. 100 m² V.V.O.

Bestemming:
Bestemmingsplan De Volgerlande West, bestemming ‘Centrum’, detailhandel en dienstverlening.

Bouwaard/algemeen:
- betonvloeren;
- opbouw betonconstructie;
- aluminium puien met isolerende beglazing;
- betonnen bouwkundig plafond;
- casco oplevering met meterkast.

Voorzieningen/specificaties:
- vrije hoogte ca. 3,94 meter onder het bouwkundige plafond;
- meterkast met water, elektra, geen gas;
- levering elektra middels tussenmeters;
- pantry (casco plus);
- toiletruimte (casco plus);
- 2 airco plafond units (casco plus);
- verwarming via de VVE.

Reclamevoering:
Uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van eigenaar/verhuurder.

Huurprijs:
€ 200,- per m² per jaar exclusief servicekosten exclusief BTW.Servicekosten:
Per jaar wordt € 40,- per m² exclusief BTW in rekening gebracht als voorschot op onderstaande leveringen en diensten:

Installaties en gemeenschappelijke voorzieningen:
Verwarming en koeling; mechanische ventilatie; personen-goederenlift; roltrappen en rolbanen; verlichtingsinstallaties van de gemeenschappelijke ruimten alsmede parkeergarage waaronder vervanging van lampen; geluidsinstallatie; hydrofoor- en sanitair installatie; gesloten televisiecircuit (incl. monitoren); sprinkler installatie/rook detectie- en brandmeldinstallaties en brandhaspels, brandblusapparaten; automatische schuifdeuren; rolhekken; vuil-comprimeer installatie en vuilcontainers; signaleringstableau; zuilen, borden, lichtbakken enz. t.b.v. informatie, reclame en bewegwijzering; openbare toiletten, openbare telefooncellen; groenvoorziening; aankleding meubilair algemene ruimten alsmede parkeergarage; feestverlichting, vlaggen e.d.; centrale antenne c.q. kabeltelevisieaansluiting.

Schoonmaken:
Het schoonhouden van alle gemeenschappelijke ruimten alsmede parkeergarage, waaronder begrepen de beglazing; het schoonhouden van de gevelbeglazing voor zover deze niet bereikbaar is voor de individuele huurders; het jaarlijks vegen van de rookkanalen en ventilatiekanalen en het schoonmaken van de goten.

Leveringen en onderhoud:
Warmtelevering/gekoeld waterleveringssysteem; levering van brandstof en van overige energie (stroomverbruik, water e.d.) t.b.v. alle gemeenschappelijke installaties en voorzieningen, waaronder begrepen eventuele warmtemeters; controle, eventuele keuring, bediening, het opheffen van storingen en het onderhoud van alle gemeenschappelijke installaties en voorzieningen.

Centraal beheer en centrale promotie:
Een of meerdere medewerker(s) voor secretariaat en administratie; gemeenschappelijke reclame, evenementen en activiteiten, materialen etc.

Diversen:
Het vervangen van gebroken glasruiten e.d. in de gemeenschappelijke ruimten alsmede parkeergarage, dan wel een glasverzekering; toezichthouder/bewaking; de op de voren omschreven diensten en/of voorzieningen drukkende beheers- en administratiekosten.

Website:
Alle kosten zoals in dit artikel genoemd verband houdende met de website en andere internetactiviteiten ten behoeve van het gehuurde.

Verhuurder behoudt zicht het recht voor, genoemde diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

Promotiekosten:
Per jaar wordt € 10,- per m² exclusief BTW als promotiebijdrage in rekening gebracht.

Vuilafvoer:
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afvoeren van huisvuil en emballagemateriaal. De daaraan verbonden stortrechten vanuit de vuilcomprimeerinstallatie komen voor rekening van huurder.

Huurperiode:
Bij voorkeur 5 jaar.

Huurbetaling:
Per maand vooruit door middel van automatische overboeking of automatische incasso.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het ROZ-model (Raad van Onroerende Zaken) winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld in september 2012 met bijbehorende Algemene Bepalingen op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 58/2012.

Zekerheidstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur inclusief servicekosten inclusief BTW.

Omzetbelasting:
De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een BTW-belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW-wetgevingsvoorstelling huurder niet meer aan het criterium meer dan 90% BTW-belaste prestaties verricht voldoet, en zodoende het verzoek om BTW-belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

Oplevering:
Per direct beschikbaar.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.