Resultaten laden ...

Is investeren in kleinere gemeenten lucratief?

17 jan 2022 - door Bedrijfspand.com

Veel vastgoed professionals kiezen ervoor om in vastgoed en bouwprojecten te investeren die zich concentreren in de grotere Nederlandse gemeenten. Maar deze trend is geleidelijk aan het verschuiven. Er is een verandering te zien waarbij steeds meer ondernemers in vastgoed kiezen voor beleggen in beleggingspanden in de wat kleinere Nederlandse plaatsen. Hoe zit dit eigenlijk? Is investeren in beleggingspanden in wat kleinere steden echt zo lucratief? En waarom wel of niet?

Onderzoek toont aan dat investeringen in kleinere gemeenten en plaatsen rendabel zijn

In 2019 voerde de ABN AMRO een onderzoek uit naar het rendement op beleggen in vastgoed in de wat kleinere gemeenten rondom steden als Delft, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort en Den Haag. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat beleggen in de kleinere gemeenten nabij deze steden, zoals Pijnacker, De Meern, Leusden of Ermelo, opmerkelijk rendabel is voor vastgoedondernemers die beleggingspanden, woningen of bedrijfspanden, willen kopen. Dit heeft te maken met de gunstige economische ontwikkelingen in de Randstedelijke plaatsen die in de buurt van een wat grotere stad of plaats gesitueerd zijn.

Uit het onderzoek van ABN AMRO blijkt verder dat er sprake is van een niet te ontkennen correlatie tussen economische rendabiliteit en de ligging ten opzichte van de Randstad. Hoe dichter de kleinere steden bij de Randstad liggen, hoe rendabeler investeringen in die plaatsen zijn. Omgekeerd is investeren in plaatsen die relatief ver van de Randstad verwijderd liggen, financieel minder interessant. 

Zeven indicatoren voor een betrouwbaar beeld

Het onderzoek naar de rendabiliteit van vastgoedinvesteringen van ABN AMRO is uitgevoerd door te kijken naar zeven indicatoren. Deze indicatoren zijn per gemeente het woningtekort, de verkoopprijs van woningen, het besteedbare inkomen, faillissementen, het aandeel van de werkzame beroepsbevolking, de leegstand en de bevolkingsgroei.

In hun onderlinge wisselwerking bepalen dit soort factoren hoe interessant het is om geld te beleggen in vastgoed panden in een specifieke gemeente. Is er in de gemeente bijvoorbeeld sprake van een hoog besteedbaar inkomen en neemt de bevolkingsgroei relatief gezien toe? Dan nemen ook de vastgoedprijzen toe, wat natuurlijk een interessante ontwikkeling is voor slimme vastgoedbeleggers. Omgekeerd kan een groeiend aantal faillissementen en daling van het besteedbaar inkomen in een gemeente een indicatie zijn om voorzichtig te zijn met vastgoedplannen in de betreffende gemeente.

Een van de best scorende gemeenten uit het ABN AMRO onderzoek, is de gemeente Midden-Delfland. De gunstige ligging bij meerdere grote steden bepaalt voor een groot deel het gunstige beleggingsklimaat in deze gemeente. 

Heeft u zelf plannen om in stedelijke panden geld te beleggen? Bereid uw plannen dan goed voor en verdiep u in het genoemde onderzoek. Het is belangrijk om de lange termijn ontwikkelingen goed in het vizier te hebben, zodat er veilig geïnvesteerd kan worden zonder onnodig risico te lopen.

Terug naar blog overzicht