Resultaten laden ...

Minister grijpt in om leegstand terug te dringen

28 apr 2010 - door Bedrijfspand.com

De demissionaire minister van VROM( Tineke Huizinga) gaat maatregelen nemen om de slepende leegstand van Nederlandse kantoorruimte terug te dringen. In de toekomst mag er alleen kantoorruimte gebouwd worden als kan worden aangetoond dat er in de nabije omgeving geen alternatieven zijn. Leegstaande kantoorruimte moeten voor tenminste 10 jaar een woonbestemming kunnen krijgen. De huidige regels gaan niet verder dan 5 jaar.

VROM geeft aan dat ruim 14% van de kantoren leegstaat en dat de gemiddelde tijd dat kantoorruimte te huur/ te koop staat blijft groeien. De verwachting is dat dit percentage nog verder zal stijgen als er niet wordt ingegrepen. Bedrijfspand.com ziet ook een stijging in aanbod van kantoorruimte, 'De trend is dat er meer kantoorruimte te koop/ te huur wordt aangeboden en dat kantoorruimte langer op de website staat ', aldus Mart-Jan Krabben, marketingmanager van Bedrijfspand.com. 'Er is vanaf 2007 een daling te zien in de vraag naar kantoorruimte en zakelijk vastgoed in het algemeen, terwijl het aanbod toeneemt'.

De demissionaire minister van VROM heeft het Economisch Instituut voor de Bouw verzocht om onderzoek te doen naar de oorzaken van de leegstand. Ook andere specialisten in de vastgoedwereld worden betrokken bij de plannen van de minister. Te denken valt hierbij aan vastgoedbeleggers, makelaars, ontwikkelaars en bestuurders.

Een andere zorgwekkende ontwikkeling zijn de dreigende bezuinigingen die de overheid wil gaan doorvoeren, terwijl de overheid voor bijna 40% verantwoordelijk is voor opname van zakelijk vastgoed. In Nederland staat op het moment ruim 6.7 miljoen m2 kantoorruimte leeg.

Terug naar blog overzicht