Resultaten laden ...

Wat is een executieveiling en hoe werkt het?

17 apr 2020 - door Bedrijfspand.com

Veiling bij opbod en veiling bij afslag

Tijdens de veiling bij opbod bepaalt men de inzetprijs, het dan hoogst geboden bod. Dit bod is niet altijd de uiteindelijke verkoopprijs, maar louter de startprijs voor de veiling bij afslag. Daarbij zal men van de inzetprijs starten met aftellen tot iemand 'mijn' roept. De eerste persoon die 'mijn' roept, krijgt het pand toegewezen. Bij de veiling bij afslag gaat men de prijs dus verlagen. Wanneer niemand 'mijn' roept, gaat het pand wel gewoon naar de hoogste bieder van de veiling bij opbod.


Wanneer vindt een veiling plaats?

Aan een gedwongen verkoop gaat een lang proces vooraf. Vaak startend met financiële problemen in een bedrijf waardoor de hypotheekverstrekker geen betalingen meer ontvangt. Dan volgen er al snel betalingsherinneringen en misschien vond er ook al overleg plaats.


Indien dat niets oplevert of indien de afgesproken betalingsregeling niet wordt gerespecteerd, stelt de hypotheekverstrekker een deurwaarder aan. In principe is het dan nog steeds mogelijk om tot betaling over te gaan, maar de penibele financiële situatie in combinatie met de oplopende deurwaarderskosten tonen aan dat dit vaak het begin van het einde is. Vaak volgt uiteindelijk een executieverkoop waarbij het commercieel vastgoed via een veiling verkocht wordt. Het is de notaris die de veiling organiseert en daarbij aan een aantal publiciteitsverplichtingen moet voldoen.


Wat zijn de voordelen van een executieveiling?

Het grootste voordeel van deze veiling, vanuit het perspectief van de koper, is de prijs. De prijs is bij een executoriale veiling vaak beduidend lager dan de marktwaarde van het pand. Er zijn al verschillende onderzoeken verschenen en stuk voor stuk tonen ze aan dat de uiteindelijke prijs vaak tot een derde lager kan liggen.


Die lagere prijs hoeft eigenlijk niet te verwonderen, door de vele nadelen die dan weer aan de executoriale veiling verbonden zijn. Zo is het niet altijd zeker dat het bedrijfspand vrij is van bodemverontreinigingen of erfdienstbaarheden en gaan alle risico's op het moment van de gunning meteen over op de koper. Je moet met andere woorden meteen een verzekering afsluiten tot op het moment van de levering, wat in extra kosten resulteert. Het prijsvoordeel is natuurlijk heel gunstig, maar het is toch vooral belangrijk dat je een goede voorstudie doet vooraleer je commercieel vastgoed op een executoriale veiling koopt.

Hoe kan ik er één vinden?

De notaris geeft voldoende ruchtbaarheid aan de veiling om zo voldoende kandidaten aan te trekken en het openbaar karakter te garanderen. Meestal gaat het om een publicatie in een plaatselijk of regionaal dagblad. Daarnaast volgt er ook een aankondiging op het internet. Steeds vaker zijn er op het internet websites te vinden die deze aankondigingen centraliseren en daarbij de bezichtigingsmomenten en de bevoegde notaris aanwijzen. Heel uitzonderlijk vind je nog eens een aanplakbiljet op het geveilde pand, maar dit wordt steeds minder en minder gedaan.

Terug naar blog overzicht