Resultaten laden ...

Wat zijn de servicekosten die horen bij commercieel vastgoed?

20 feb 2020 - door Bedrijfspand.com

Hoe kan ik de totale huurprijs bedrijfsruimte berekenen?


Heel zwart-wit bekeken kunt u er nooit volledig zeker van zijn welke servicekosten u in rekening worden gebracht. De servicekosten worden dan wel vermeld in het huurcontract, maar dit is een niet-limitatieve lijst, en dus slechts een schatting. De servicekosten voor een commercieel pand bestaan in de basis vooral uit kosten voor nutsvoorzieningen, internet- en receptiediensten en heffingen van de gemeente. De servicekosten worden vaak ook gebaseerd op de oppervlakte van het pand en zijn gemiddeld gezien tussen de €25,- en €60,- per m2 per jaar. Het is belangrijk dat u toch duidelijkheid krijgt met betrekking tot de servicekosten. Deze kosten beslaan namelijk een groot deel van de totale huurprijs, tot maar liefst 30%. Over de totale servicekosten mag de vastgoedbeheerder, of verhuurder, nog tot 5% aan administratiekosten bij u in rekening brengen. Het levert vaak geschillen op tussen huurder en verhuurder als er geen duidelijke afspraken over de hoogte van de servicekosten in het huurcontract zijn vastgelegd.

Meer duidelijkheid in de hoogte van de servicekosten


Voor een prettige samenwerking met de verhuurder is het van belang om hele duidelijke afspraken te maken over de hoogte en de inhoud van servicekosten. U kunt de verhuurder vragen wat er zoal onder servicekosten wordt verstaan en laat een onafhankelijk expert deze vergelijken met de gemiddelden op de markt. Met het opstellen van een zogenaamde demarcatielijst zorgt u ervoor dat er geen onduidelijkheden meer bestaan over de inhoud van de servicekosten. Deze lijst stelt u samen met de verhuurder op. Vul deze lijst ook aan met een SLA, een Service Level Agreement. Hierin legt u gedetailleerd vast wat u voor die servicekosten mag verwachten. Denk aan hoe snel iets opgelost wordt en wat het kwaliteitsniveau van de dienstverlening is. Krijgt u een eindafrekening van de verhuurder, dan kunt u nog wel eens voor verrassingen komen te staan. Zeker wanneer er geen duidelijke afspraken over de inhoud en omvang van de servicekosten zijn gemaakt, kunnen er op de eindafrekening ineens verrassende kostenposten komen te staan. Wilt u ellenlange discussies over de eindafrekening voorkomen, dan is het verstandig om tussentijds eens een kostenrapportage op te vragen. Tussentijds zijn kosten veel makkelijker nog te herleiden dan aan het einde van een, lang, huurcontract.

Terug naar blog overzicht