Resultaten laden ...

Verontreinigde grond

Bodemvervuiling kan een ernstig probleem worden na aanschaf van een bedrijfsruimte. De kosten voor bodemsanering zijn namelijk erg hoog en doorgaans langdurig. Plaatsen met extra risico op bodemvervuiling zijn: oude stadscentra, (gas) fabrieken, tankstations, loodsen, stortplaatsen, bedrijvenparken, garages. Volgens de wet WBB (Wet Bodembescherming) geldt een saneringsplicht.

Bodemonderzoek

Bedrijven doen er verstandig aan een bodemonderzoek te laten uitvoeren door een professioneel bedrijf.

Subsidie Bodemverontreiniging

Voor bodemvervuiling op bedrijfsterreinen en stortplaatsen biedt de overheid subsidies. Maar let op, ook op andere plaatsen kan bodemverontreinig van bedrijfs onroerend goed voorkomen.