Resultaten laden ...

Afschrijven

Wanneer u een pand koopt, schrijft u deze jaarlijks af. Op bedrijfsruimtes kunt u ondanks waardestijgingen gewoon afschrijven. Er wordt van de totale aanschafwaarde van het pand afgeschreven, dus de aankoopsom + aankoopkosten (=aanschafwaarde).

Belangrijk voor het bepalen van de afschrijving:

  • Bedrijfsruimte kan 50 jaar mee;
  • De hoogte van de afschrijving hangt af van de gebruikersduur van het pand;
  • U moet rekening houden met een restwaarde van het pand;
  • U mag niet afschrijven over grond.

U kunt de hoogte van de afschrijving zelf berekenen:

Aanschafwaarde van het pand (A)
Evenredig deel van de waarde van de grond (G)
Restwaarde van het pand (R)

Formule: A – R – G x 2% = de hoogte van de afschrijving.

U kunt alleen jaarlijks afschrijven als de boekwaarde van het pand hoger is dan 50% van de WOZ-waarde. Met andere woorden: u mag niet onder de bodemwaarde afschrijven. Dit is de WOZ-waarde gedeeld door 2. Daarnaast mag de jaarlijkse afschrijving over uw pand niet groter zijn dan het verschil tussen de boekwaarde en de bodemwaarde.

Samenvattend:

  • U kunt alleen afschrijven als de boekwaarde van het pand hoger is dan 50% van de WOZ-waarde;
  • De jaarlijkse afschrijving over uw pand mag niet groter zijn dan het verschil tussen de boekwaarde en de bodemwaarde.

Let op: bij een beleggingspand is de bodemwaarde gelijk aan de WOZ-waarde en kunt u hierdoor niet of nauwelijks afschrijven.

Voorbeeld afschrijven van een pand:

Boekwaarde (inclusief ondergrond)                      
€ 300.000
WOZ-waarde                                                          
€ 596.000
Bodemwaarde (helft van WOZ-waarde)                
€ 298.000
Afschrijving 2% van boekwaarde                            
€ 6.000

Boekwaarde van het pand is € 300.000. De WOZ-waarde is € 596.000. De bodemwaarde is de helft van de WOZ-waarde, dus € 298.000. Afschrijven is mogelijk omdat de boekwaarde (€ 300.000) hoger is dan de bodemwaarde (€ 298.000). De afschrijving van 2% van de boekwaarde komt op € 6.000 te liggen.

‘’De jaarlijkse afschrijving over uw pand mag niet groter zijn dan het verschil tussen de boekwaarde en de bodemwaarde.’’ Het verschil is € 2.000. Terwijl 2% van de boekwaarde op  € 6.000. Er mag in de geval dus niet meer worden afgeschreven dan € 2.000.