Resultaten laden ...

Architect

Een architect is een persoon die gebouwen ontwerpt, tekent en toezicht houdt op de bouw van het gebouw.

Architectenregister

Alleen architecten die ingeschreven staan in het architectenregister mogen de titel ‘ architect ’ voeren. De toelatingseisen zijn erg streng en als een persoon niet ingeschreven staat in dit register, mag hij/zij niet de indruk wekken dat hij/zij een gediplomeerd architect is.

Bond van Nederlandse Architecten

Veel Nederlandse architecten zijn aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). De BNA draagt onder andere zorg voor collectieve belangenbehartiging van de architecten en ondersteunt architecten bij de uitoefening van hun dagelijkse taken.

Zoekopdracht

Bent u als architect op zoek naar een nieuwe kavel? Zoek dan op Bedrijfspand.com naar een geschikte kavel, of laat een zoekopdracht achter.