Resultaten laden ...

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering verzekert bedrijven van inkomsten bij stilstand van bedrijfsactiviteiten door bijvoorbeeld brand. Voor bijvoorbeeld een fabrieksruimte is brand een groter probleem dan een webshop die kantoorruimte huurt. Bij een bedrijfsschadeverzekering kan je het uitvallen van stroom en gas ook mee verzekeren.

Verzekeren niet vergeten

Vergeet bij aanschaf van uw bedrijfsruimte dus niet een dergelijke schadeverzekering af te sluiten. Vergelijk aanbieders van bedrijfsschadeverzekeringen en let op tarieven en voorwaarden.

Hoogte Uitkering

Let op de uitkeringsduur en de hoogte van de uitkering. Meestal is de hoogte de som van misgelopen winst + vaste kosten.

Verzekerd bedrag

Als verzekerd bedrag wordt de volgende som gehanteerd:

Winst + Vaste laten of omzet - variabele kosten

De gemiddelde premie is doorgaans 1,50 ‰ van het verzekerde bedrag.