Resultaten laden ...

Huurtermijn

Bij bedrijfsonroerend goed, denk aan winkels en kantoren, wordt vaak gewerkt met huurtermijnen van 5 en 10 jaar. Bij contracten tot 2 jaar wordt de term flexibele contracten gebruikt. Horeca- en winkelbedrijven worden binnen het huurrecht extra beschermd omdat deze bedrijven vaak vele investeringen doen in het pand. Horecaondernemers en winkeliers bouwen ook een naam op op een bepaalde plek.

Een contract tussen de 2 en 5 jaar valt onder het stringent opzegregime. U kunt een dergelijk contract niet zomaar opzeggen. Een contract van 5 tot 10 jaar valt onder een liberale regime. Hiervoor gelden een aantal opzeggronden. Raadpleeg een gespecialiseerde vastgoed advocaat voor meer informatie.

Na 5 jaar opzeggen

Indien de verhuurder van horecapanden en winkelruimtes na de eerste vijf jaar de huur wil beëindigen, kan dat alleen bij 'slechte bedrijfsvoering' door de huurder en als de verhuurder het pand spoedig nodig heeft voor 'eigen gebruik'. Indien de huurder het hier niet mee eens is beslist de kantonrechter.

Na 10 jaar opzeggen

Na 10 jaar heeft de verhuurder een extra reden op de huur te beëindigen, naast slechte bedrijfsvoering en eigen gebruik, namelijk als de huurder een redelijk aanbod voor een nieuw huurcontract weigert. Maakt de kantonrechter het besluit dat de huurder het pand moet verlaten, dan kan hij aan de huurder een vergoeding toewijzen dat de verhuurder aan hem moet overmaken voor verhuis- en inrichtingskosten.

Overige bedrijfsruimtes

Bij overige bedrijfsruimtes geldt de ontruimingsaanzegging. Dit houdt in dat een huurder na opzegging recht heeft op nog minimaal 2 maanden huren van het bedrijfsobject.

De rechter kan beslissen de ontruimingstermijn met 1 jaar te verlengen, alleen indien de verhuurder het contract heeft opgezegd en de huurder alle financiële verplichtingen heeft voldaan. De huurder kan in totaal maximaal drie keer om verlenging vragen.

Korte huurtermijn

Voor self storage vestigingen gelden korte huurtermijnen, soms wel per dag. Ook verzamelgebouwen bieden (startende) ondernemers vaak korte huurtermijnen aan van bijvoorbeeld 3 maanden met een opzegtermijn van 1 maand.

Bedrijfsruimte Verhuren

Op Bedrijfspand.com kunt u uw bedrijfspanden te huur aanbieden en zelf uw gewenst huurtermijn aangeven.

Zoekopdracht

Uw ideale huurpand nog niet gevonden? Plaats gratis een Zoekopdracht Zakelijke Panden.