Resultaten laden ...

Liquidatiewaarde

Liquidatiewaarde is het Bedrag dat een object bij publieke verkoop of geforceerde onderhandse verkoop normaal gesproken zal kunnen opbrengen. Daarbij wordt rekening gehouden met een korte termijn.

Verkoop panden

U kunt hier zelf uw BOG objecten verkopen om dergelijke transacties proberen te voorkomen en zo een NIET geforceerde koopprijs te ontvangen!

In onze begrippenlijst vind u meer tips en zakelijke adviezen voor ondernemers!