Resultaten laden ...

Onroerende zaakbelasting

Onroerende Zaakbelasting wordt in rekening gebracht door gemeentes aan eigenaren en gebruikers van (bedrijfs) onroerende zaken zoals bedrijfspanden, winkelpanden en kantoorpanden. De onroerende zaakbelasting bestaat bij bedrijfshuisvesting uit eigenarenbelasting en gebruikersbelasting.

Eigenarenbelasting

Het gedeelte eigenarenbelasting moet jaarlijks betaald worden door degene die bij de kadaster als eigenaar van het bedrijfsobject staat geregistreerd.

Gebruikersbelasting

Bedrijven die een bedrijfsruimte huren betalen de gebruikersbelasting.

Hoogte Onroerende Zaakbelasting

Jaarlijks wordt de hoogte van de onroerende zaakbelasting door uw gemeente vastgesteld aan de hand van de WOZ waarde van uw bedrijfsruimte. Bezwaar maken tegen de hoogte van uw onroerende zaakbelasting kan via een rapport van een erkende taxateur.

Berekening Onroerende Zaakbelasting

€ 247.000,- / 2500 = 98 (afgerond op hele getallen) 98 x € 2,13 (OZB tarief / verschilt per gemeente) = € 208 per jaar.