Resultaten laden ...

Transportakte

Notarissen stellen een transportakte (ook wel overdrachtsakte genoemd) op voor de overdracht van bedrijfsonroerend goed. Meer informatie en vastgoed tips over transportaktes vindt u onder overdrachtsaktes.