Resultaten laden ...

Vastgoed Holding

Een vastgoed holdig of Vastgoed BV is een aparte BV waarin alle bedrijfspanden zijn ondergebracht. Bedrijfsonroerend goed wordt zo losgekoppeld van werkmaatschappijen. In deze bv's loopt u immers meer risico op claims en faillisement. Ook bij verkoop van uw werkmaatschappij BV behoudt u uw bedrijfsruimte die u in uw holding houdt. Wilt u panden tussen BV's verplaatsen raadpleeg dan uw accountant voor fiscus tips en informatie.