Resultaten laden ...

Verpanding

Verpanding is het overdragen van een recht aan een ander. Een schuldeiser kan tot verpanding van het onderpand overgaan op zo toch zijn openstaande schulden te ontvangen. In de hypotheekakte staat doorgaans welke goederen als onderpand gelden. In de praktijk wordt bijvoorbeeld op de opbrengsten van een bedrijfsinventaris, levensverzekering, privewoning het recht van pand verleend (verpanding).