Resultaten laden ...

Vloeroppervlakte

De vloeroppervlakte van bedrijfsonroerend goed bestaat net als bij woonhuizen uit de oppervlakte die het gebouw heeft. De vloeroppervlakte wordt in m2 uitgedrukt.

Berekening Vloeroppervlakte

Sommige particulieren, vastgoedhandelaren en makelaars maken een onjuiste berekening door de eerste de lengte op te meten, daarna de breedte, beide getallen af te ronden naar boven en dan maal elkaar te doen. Hier staat dan vaak circa (ca) voor. U doet er verstandig aan bij de koop van bedrijfsonroerend goed zelf alles na te meten.

Bruto vloeroppervlakte

Het bruto vloeroppervlakte bestaat uit de buitenomtrek van een vastgoedobject inclusief trapgat, een liftschacht en leidingschacht op elk vloerniveau en exclusief balkons en dakterassen.

Verhuurbaar vloeroppervlak

Bij kantoorpanden wordt gebruik gemaakt van Verhuurbaar vloeroppervlak. Het verhuurbaar vloeroppervlak is de nuttig te gebruiken oppervlakte voor kantoorpersoneel met aftrek van niet bruikbare glasopeningen.

Verkoopoppervlakte

De verkoopoppervlakte is de oppervlakte die door winkeliers effectief is te gebruiken inclusief etalage.

Netto vloeroppervlakte

De netto vloeroppervlakte bestaat uit alle binnenruimten exclusief: - schalmgat of een vide met oppervlakte groter dan 4 m2 - de oppervlakte van vloerdelen, waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 m2 - vrijstaande kolom / dragende wandschijf, grondvlak groter dan 0,5 m2 - oppervlakte van vrijstaande niet-toegankelijke leidingschacht, grondvlak groter dan 0,5 m2

Tarra oppervlakte

Verschill tussen bruto en netto vloeroppervlakte.

Gebruiksoppervlakte

De gebruiksoppervlakte is de netto vloeroppervlakte zonder niet dragende binnenwanden.