Resultaten laden ...

WOZ waarde

De WOZ verzorgt de waardering van alle onroerende zaken zoals bedrijfspanden en woningen. Jaarlijks wordt de WOZ waarde vastgesteld door de overheid. Bij het afsluiten van een bedrijfshypotheek kan uw bank of verzekeraar vragen om de WOZ waarde van de bedrijfsruimte die u op het oog heeft. Heeft u uw WOZ waarde niet beschikbaar, raadpleeg dan het loket van uw gemeente.

Vaststelling WOZ Waarde

Jaarlijks wordt de WOZ waarde bijgesteld. U kunt bezwaar maken tegen de verhoging van uw WOZ waarde. Immers hoe hoger uw WOZ waarde, hoe hoger uw onroerende zaakbelasting. Indien u bezwaar maakt moet u bewijs aanleveren zoals een taxatierapport van een erkende taxateur.