Resultaten laden ...

Hoefslag 11 - 13

1.525 m2 bedrijfsruimte te koop in Vianen

Kenmerken

Prijs € 2.875.000 k.k.
Functie Bedrijfsruimte
Wijk / Buurt Verspreide huizen in het Zuidwesten
Bedrijventerrein Gaasperwaard

Het betreft een tweetal geschakelde verhuurde bedrijfsruimten (hierna “het object”) bestaande uit 2 bouwlagen gelegen op het nieuwe bedrijventerrein “Gaasperwaard”.

Het object is in turn-key staat verhuurd aan Efcon Water B.V. Aan de voorzijde is ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Bij het ontwerp is door de architect rekening gehouden met de volgende criteria: functionele ruimten, een representatief uiterlijk, hedendaagse isolatienormen, onderhoudsarme materialen en de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Het object is voorzien van 150 zonnepanelen en heeft energielabel A.

Bedrijventerrein Gaasperwaard in Vianen ligt bij knooppunt Everdingen direct aan de A27 en vlakbij de de A2 en de A12. De ligging is zeer centraal en de bereikbaarheid is uitstekend. Het ruim opgezette terrein heeft een hoogwaardige bebouwing en ligt midden tussen het groen.

Kortom een investering in duurzaam vastgoed!

Koopprijs € 2.875.000,-- k.k. exclusief B.T.W.

OPPERVLAKTE

Het voor verkoop beschikbare vloeroppervlak bedraagt totaal 1.525 m² v.v.o. en is onderverdeeld als volgt:

Bedrijfsruimte : 1.250 m²

Kantoor-/ overige ruimte begane grond : 144 m²

Kantoor-/ overige ruimte 1e verdieping : 131 m²

Er zijn 16 parkeerplaatsen beschikbaar.

Voor het object is geen NEN2580 meetcertificaat beschikbaar. De vermelde metrages zijn indicatief.

Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

KADASTRALE GEGEVENS

Gemeente: Vianen
Sectie: F
Nummer: 1713
Kadastrale perceelgrootte: 2.285m²
Zakelijk recht: volledig eigendom

BESTEMMINGSPLAN

Voor het object geldt het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Gaasperwaard”. De bestemming van het perceel is ‘Bedrijventerrein’, deze gronden zijn bestemd voor:

a.handels- en bedrijfsdoeleinden in ten hoogste de krachtens lid 2 toegestane bedrijfscategorieën, met dien verstande dat:

1. agrarische bedrijven, horeca en detailhandel (inclusief de verkoop van motorbrandstoffen) niet zijn toegestaan.

2. bedrijven op eigen terrein in hun parkeerbehoefte dienen te voorzien, waarbij het parkeren/laden en lossen van vrachtwagens vóór de voorzijde van de gebouwen niet is toegestaan.

b. kantoordoeleinden, evenwel met uitzondering van zelfstandige kantoren, met dien verstande dat:

1. per bedrijfskavel het kantooroppervlak ten hoogste bedraagt 50% van de totale bedrijfsoppervlakte

2. per bedrijfskavel het kantooroppervlak ten hoogste bedraagt 2.000 m²

c.bedrijfswoningen, uitsluitend binnen de op de plankaart aangeduide representatieve zones II en III

d.ontsluitingswegen- en paden en parkeervoorzieningen

e.openbare nutsdoeleinden

Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Utrecht.

KERNGEGEVENS HUUROVEREENKOMST

Huurder : Efcon Water B.V.
Huuringangsdatum : 1 maart 2021
Duur : 5 jaar, tot en met 28 februari 2026
Verlenging : Telkens 5 jaar
Opzegtermijn : 12 maanden
Huurprijs : € 160.000,-- (prijspeil augustus 2022)
Indexering : Jaarlijks per 1 maart.
Leveringen en diensten : Geen.
Waarborgsom : € 41.745,--

Procedure
Algemeen
Bij serieuze belangstelling ontvangt u van ons een geheimhoudingsverklaring (NDA). Na ontvangst van de getekende NDA ontvangt u toegang tot de online dataroom die voorzien is van alle relevante informatie en documentatie.

Bieding
Het verkoopproces is erop gericht om concrete biedingen te ontvangen van een koper op basis waarvan verkoper tot een levering van het object kan komen. De volgende informatie dient in ieder geval opgenomen te worden in uw bieding:

• Korte omschrijving kandidaat-koper(s) inclusief NAW gegevens en UBO (ultimate benificial owner(s));
• De koopsom kosten koper (k.k.) te vermeerderen met B.T.W;
• Datum eigendomsoverdracht.
U kunt uw bieding richten aan:

bedrijven@brecheisen.nl
mvandiggelen@brecheisen.nl

Koopovereenkomst
Conform standaard model NVM met enkele aanpassingen op basis van levering “as-is”. In de koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zal de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

Bezichtigingen
Wenst u te bezichtigen kunt u contact opnemen met ons kantoor om een afspraak in te plannen.

Levering / aanvaarding
De onroerende zaak wordt geleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige, technische, milieukundige, juridische en verhuurde staat, de staat “as-is” met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

Gunning
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht om het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. Een overeenkomst komt stand indien overeen- stemming is bereikt over zowel de koopsom als de bijkomende voorwaarden middels een ondertekende koopovereenkomst.

Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

Eigendomsoverdracht
In overleg.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan