Resultaten laden ...

Hofkamp 31

2.210 m2 bedrijfsruimte te huur in Geleen

Kenmerken

Perceeloppervlakte 4000 m²
Functie Bedrijfsruimte
Wijk / Buurt Geleen-Centrum
Bedrijventerrein Krawinkel

UNIEKE SHOWROOM LOCATIE - Ca. 1.800 m² (te huur vanaf 900 m²) showroom met ca. 120 m² kantoorruimte gelegen aan de doorgaande weg in Geleen richting Sittard en Beek. Het pand ligt op 500 meter van de A76 richting Heerlen, Maastricht, Eindhoven en de Belgische grens. Het pand heeft een zeer representatieve uitstraling vanwege o.a. de vele lichtinval en het algehele opleveringsniveau.

LOCATIE
Binnen enkele autominuten is de A76 en van daaruit de A2 en E314 te bereiken, vanuit de Hofkamp. Hofkamp is gelegen op industrieterrein 'Krawinkel' aan de Zuidzijde van Geleen. Vanuit de Rijksweg heeft 'Krawinkel' een uitstekende aansluiting op deze verbindingsader tussen Aken en Antwerpen. Dit bedrijventerrein met een totale oppervlakte van ongeveer 41 hectare is in de jaren 70 in exploitatie genomen en is sindsdien in een aantal stappen uitgebreid. De bedrijvigheid in 'Krawinkel' is deels traditioneel, deels modern en sterk regionaal georiënteerd. Bij de 150 gehuisveste bedrijven zijn ruim 2.000 medewerkers werkzaam.

BESTEMMING-/ BEDRIJFSDOELEINDEN
Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Krawinkel', vastgesteld op 19 december 2012. Op grond van de planvoorschriften luidt de bestemming 'Bedrijf' met de functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 3.2. en de functieaanduiding detailhandel. Detailhandel is toegestaan in de volgende branches: auto's, boten, caravans, grove bouwmaterialen, landbouwwerktuigen en verhuur van transportmiddelen, machines en andere roerende goederen. Huurder dient zelf bij de gemeente Sittard-Geleen te verifiëren of de bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan.

BEREIKBAARHEID
Uitstekende bereikbaarheid met zowel auto, openbaar vervoer of vliegverkeer. Direct gelegen aan de op- en afritten van de A2 met een snelle verbinding naar de A76 alsook naar Duitsland en België.

BEDRIJFSRUIMTE
De showroom te betreden via de ruime openslaande deuren heeft een hoogte van 6,50 meter oplopend tot 8,00 meter. Dit geeft samen met de vele lichtinval de ruimte een aangename uitstraling. In deze ruimte is een fraai ingericht kantoorblok gesitueerd met o.a. een balie en airco. Aansluitend aan de showroom zijn 2 kantoorruimtes en een lunchruimte (elk ca. 40 m²) gelegen. Rondom het pand is zowel voldoende p-gelegenheid op eigen terrein als in de directe omgeving.

HUURVOORWAARDEN

HUURPRIJS
De huurprijs voor een unit van ca. 900 m² bedraagt € 55.000 excl. btw op jaarbasis.

HUURTERMIJN
In overleg.

BETALINGSWIJZE
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

HUURINDEXERING
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

OMZETBELASTING
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

HUUROVEREENKOMST
Standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen.

ALGEMEEN
De projectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld, dat deze projectinformatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.