Resultaten laden ...

Sleestraat 1

5.000 m2 bedrijfsruimte te huur in Ittervoort

Kenmerken

Functie Bedrijfsruimte
Wijk / Buurt Schillersheide en Santfort
Bedrijventerrein Ittervoort

Courant bedrijfspand. Het bedrijfspand bestaat uit 3 bedrijfshallen. De aanwezige kantoren kunnen naar behoefte gehuurd worden echter dienen gerenoveerd te worden.
Op het bedrijventerrein, groot circa 55 ha, zijn een zeventigtal bedrijven gevestigd die gezamenlijk werk bieden aan ongeveer 1.200 mensen. Veel ondernemers zijn verenigd in de Industriële Vereniging Ittervoort (IVI). Met het bestuur van de IVI onderhoudt de gemeente goede contacten. Tenminste twee maal per jaar vindt tussen IVI en het college overleg plaats. Daarnaast is de gemeente vertegenwoordigd in een aantal commissies, die bepaalde belangen van zowel de gemeente als de ondernemers behartigen.

Ligging:
Uitstekend gesitueerd op het industrieterrein Santfort te Hunsel / Ittervoort – op enkele honderden meters afstand van de autosnelweg A2 Maastricht-Eindhoven. Daarnaast is het industrieterrein direct gelegen aan de Rijksweg N270 Venlo - Maaseik.
Vanaf de snelweg is het bedrijventerrein goed zichtbaar vanwege de aanwezigheid van een zendmast.

Metrage gegevens:
Kantoren (optioneel te huur) : BVO ± 600 m² maximaal.
Bedrijfshal 1 : Totale BVO ± 1.300 m²
Afmetingen: ± 20 x 40 m, vrije hoogte ± 4,48 m.
Bedrijfshal 2 : Totale BVO ± 1.300 m²
Afmetingen: ± 20 x 40 m, vrije hoogte ± 4,48 m.
Bedrijfshal 3 : Totale BVO ± 2.400 m²
Afmetingen: ± 60 x 40 m, vrije hoogte ± 4,48 m.

Huurprijs:
Huurprijs bedrijfshallen : € 45,00 per m², per jaar, exclusief BTW
Huurprijs kantoren : nader overeen te komen.
(afhankelijk van het gewenste afwerkingsniveau)

Faciliteiten bedrijfsruimte:
Betonvloer;
Wanden deels metaalwerk, deels betonnen platen;
Traliespanten;
Heaters en lichtstraten.
Laadkuil met 2 keer 12 laad-/los mogelijkheden met sectionaal-poorten, 8 dockhelters.

Bestemmingsplan:
Het bedrijfsobject valt onder de bepalingen van het bestemmingsplan Santfort ‘Bedrijfsdoeleinden’. Er is voor het perceel geen voorbereidingsbesluit genomen en er is geen ontwerpbestemmingsplan in voorbereiding.

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de milieucategorieën 2 en 3 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten;
b. uitsluitend het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de milieucategorieën 2 tot en met 4.2, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2';
c. productiegebonden detailhandel (met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen), waarvan de totale verkoopvloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 10% van de totale bedrijfsoppervlakte tot een maximum van 500 m²;
d. detailhandel in de vorm van verkoop van ABC-goederen;
e. detailhandel in grove bouwmaterialen;
f. internetwinkels;
g. ondersteunende kantoorfaciliteiten, direct gekoppeld aan productie-, handels, distributie- en vervoersbedrijven, waarvan het bruto kantoorvloeroppervlak maximaal 30% van het bedrijfsvloeroppervlak mag bedragen;
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - opleidingscentrum, een opleidingscentrum gericht op intern transport- en veiligheidsopleidingen;
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - muziekinstrumenten', detailhandel in muziekinstrumenten en aanverwante artikelen, uitsluitend voor zover direct gerelateerd aan de ter plaatse gevestigde productie van muziekinstrumenten;
j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - keukens', detailhandel in keukens en aanverwante artikelen, met inbegrip van een showroom;
k. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening', een dienstverleningsbedrijf in de informatietechnologie sector;
l. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' een verkooppunt van motorbrandstoffen met lpg-voorzieningen met inbegrip van ondergeschikte detailhandel, waarbij het vulpunt uitsluitend ondergronds is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg' en waarbij ter plaatse van de aanduiding 'horeca' maximaal één aan het verkooppunt van motorbrandstoffen ondergeschikt horecabedrijf is toegestaan, met een maximale (voor het publiek toegankelijke) netto-vloeroppervlakte van 100 m²;
m. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' een zend-/ontvangsinstallatie;
n. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' een bedrijfswoning;
o. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' de uitoefening van:
1. een bedrijf aan huis (artikel 1.16) in hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk op een oppervlak van in totaal maximaal 30 m² en/of;
2. een beroep aan huis (artikel 1.20) in hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk op een oppervlak van in totaal maximaal 80 m²,

met dien verstande dat:
- bij een gecombineerde uitoefening van het bepaalde onder 1 en 2 de totale maximale oppervlakte van 80 m2 niet overschreden wordt;
- maximaal 30% van de vloeroppervlakte van de begane grond van de bedrijfswoning mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep en/of bedrijf aan huis.

met de daarbij behorende:
p. wegen en paden;
q. groenvoorzieningen;
r. voorzieningen van algemeen nut;
s. parkeervoorzieningen met dien verstande dat parkeren op de eigen bedrijfskavel dient plaats te vinden;
t. opslag van goederen en materialen achter de naar de weg gekeerde grens van het bouwvlak;
u. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.

BTW:
Er is sprake van verhuur met BTW.

Huurperioden:
5 jaar en 5 optiejaren (korter bespreekbaar).

Opzegtermijn:
In overleg.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de CPI (consumentenprijsindex) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100) gepubliceerd door het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek).

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden bruto betalingsverplichting.

Huurovereenkomst:
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Bezichtiging:
Uitsluitend na afspraak met ons kantoor.

Informatie:
Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente : ITTERVOORT
Sectie : B
Nummer : 1640
Perceeloppervlak : 1 ha 32 a 45 ca