Resultaten laden ...

Jan Valsterweg 75

525m2 kantoorruimte te huur en te koop in Dordrecht


Kenmerken

Omschrijving

Omschrijving:
Algemeen
Bijzonder vormgegeven kantoorruimte met inpandige bedrijfsloods op het kleinschalige bedrijventerrein De Groene Zoom, tussen de woonwijken Dubbeldam en Stadspolders. Het bedrijventerrein heeft een herkenbare uitstraling met bij de entree een aantal gebouwen in neo classicistische stijl waar voornamelijk kantoorgebruikers zitten, verderop op het terrein zijn eigentijdse bedrijfsgebouwen ontwikkeld waaronder dit object.

Op het bedrijventerrein De Groene Zoom zijn 22 bedrijfsgebouwen gerealiseerd die op dit moment ruimte bieden aan circa 45 bedrijven.

Het terrein is optimaal bereikbaar ten opzichte van de hoofdontsluitingen en is gelegen direct naast de Randweg N3, die de Rijkswegen A15 en A16 verbindt. De oprit naar de Randweg ligt op slechts 5 minuten. Een eventuele dakreclame is zichtbaar vanaf de N3.

Bedrijven die zijn gevestigd op dit terrein zijn onder andere:
- Dierenziekenhuis Drechtstreek
- Uitvaartcentrum Tineke van de Jagt
- Sorbi en Niessert Advocaten
- Nestor installatietechniek
- Van Leeuwen Glas
- Drechtstadautomatisering

Kadastrale aanduiding
Het complex betreft de volle eigendom van een perceel grond met de zich op deze grond bevindende opstal, bestaande uit een tweelaags kantoorgebouw met een aangesloten kleinschalige loods en verdere aanhorigheden.

Bij de gemeente Dordrecht is het complex plaatselijk bekend als Jan Valsterweg 75 te Dordrecht. Bij het kadaster is het complex bekend als gemeente Dordrecht, sectie O, nummer 400, groot 7 are 55 centiare.

Indeling
Ca. 223 m² kantoorruimte op de begane grond, bestaande uit de hoofdentree, een viertal kantoorruimten, een kantine ruimte met een kunststof keukenvoorziening, magazijn en een dubbele toiletgroep.

Ca. 302 m² kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een overloop, tweetal kantoortuinen met een pantry voorziening in één van deze ruimten, tweetal afsluitbare kantoorvertrekken, serverruimte en een dubbele toiletgroep.

Ca. 78 m² bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond, bestaande uit een min of meer rechthoekige bedrijfshal met vrije overspanning met beperkte hoogte. Bedrijfsruimte is voorzien van openslaande deuren en is beperkt bereikbaar vanaf de buitenzijde.

9 gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein.
Deelverhuur is mogelijk. Beneden of bovenverdieping. Met of zonder loods ook mogelijk.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
- centrale verwarming met radiatoren en een gasgestookte ketel
- warmwatervoorziening via de cv-ketel;
- aansluitingen op riolering, telecommunicatie-, gas-, water- en elektriciteitsnet;
- openslaande toegangsdeuren aan de linkerzijde van de bedrijfshal t.b.v. de inpandige loods voorzien van een inpandig rolluik;
- ingebouwd geluidsysteem met voorzieningen voor hoofdzakelijk radio in plafond;
- kabelgoten met elektra aansluitpunten;
- kabelgoten met netwerk aansluitpunten;
- koeling middels wand airconditioningunits*;
- glazen koepel (kantoorruimte) voorzien van lamellenplafond met geïntegreerde inbouwspots;
- brandslanghaspels;
- elektronisch inbraakalarmsysteem;
- systeemplafonds met geïntegreerde inbouwspots met dimfunctie en verlichtingsarmaturen;
- stalen halve wenteltrap naar de verdieping;
- buitengevels deels bestaande uit metselwerk aan de voorzijde en deels uit stalen gevelbeplating aan de achterzijde;
- centrale receptiebalie;
- entree voorzien van openslaande glazen deuren met een centrale receptiebalie;
- houten kozijnen met isolerende beglazing en te openen ramen;
- dubbele toiletgroep met voorportaal op de begane grond en eerste verdieping;
- pantry voorziening op de begane grond voorzien van 4 onder- en 5 bovenkasten, een vaatwasser en een magnetron;
- extra pantry voorziening in één kantoorvertrek op de begane grond voorzien van 2 onder- en 2 bovenkasten;
- pantry voorziening op de eerste verdieping voorzien van vijf onderkasten;

Alle met een (*) gemarkeerde voorzieningen worden om niet door verhuurder aan huurder ter beschikking gesteld, doch behoren niet tot het gehuurde. Huurder mag van deze voorzieningen gebruik maken, doch eventuele kosten voor vervanging of onderhoud zijn volledig voor rekening van huurder.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 100,- per m², per jaar.
Bedrijfsruimte: € 75,- per m², per jaar.
Parkeerplaatsen: € 350,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Koopsom
€ 800.000,-- kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Stadspolder, Visserhoek en Oudelandshoek" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 11 maart 2008.

Op grond van artikel 8 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het complex:

Bedrijfsdoeleinden B

De voor 'Bedrijfsdoeleinden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven met bijbehorende bedrijfskantoren;

b. groenvoorzieningen als bedoeld in artikel 16 van deze voorschriften;

c. nutsvoorzieningen.

een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels behorende bij de bestemmingsvoorschriften.
- er zijn slechts bedrijven toegestaan die behoren tot de categorieën 1 tot en met 3b van de bij de voorschriften behorende Staat van bedrijfsactiviteiten.

- het kantooroppervlak mag niet meer dan 50% van de totale bedrijfsoppervlakte bedragen, tot een maximum van 3.000 m² b.v.o., met dien verstande dat kleinschalige zelfstandige kantoren zijn toegestaan tot een maximale oppervlakte van
500 m² per kantoor.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite per peildatum 28 april 2015.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
In overleg. Gemeubileerd huren is bespreekbaar.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.


Aanbevolen voor u

Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 274,00 /m²/jaar

 • 35m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 530 tot € 11.533 per maand

 • Vanaf 50m2-2.768m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 695.00 - € 1495.00 /m²/jaar

 • 90m2
Aangeboden door De Mijl Vastgoed
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • Huurprijs: € 45,00 /m²/jaar

 • Vanaf 35m2-175m2
Aangeboden door De Mijl Vastgoed
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €120,-

 • Vanaf 235m2-1.561m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €125,-

 • Vanaf 172m2-700m2
Topvermelding
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 3.367 tot € 14.784 per maand

 • Vanaf 680m2-3.117m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €1.629,-

 • 170m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 875 tot € 1.750 per maand

 • Vanaf 78m2-165m2
Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.000 tot € 6.000 per maand

 • Vanaf 64m2-394m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 3.000 tot € 6.000 per maand

 • Vanaf 250m2-500m2
Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • € 168,00 /m²/jaar

 • 630m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • Huurprijs: € 45,00 /m²/jaar

 • Vanaf 0m2-306m2
Aangeboden door De Mijl Vastgoed
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • 695.00

 • 65m2
Aangeboden door De Mijl Vastgoed
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €2.105,-

 • 266m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €90,-

 • Vanaf 30m2-500m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 695 tot € 1.100 per maand

 • Vanaf 57m2-100m2
Topvermelding
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.050 tot € 6.230 per maand

 • Vanaf 90m2-556m2
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • €100,-

 • Vanaf 100m2-5.000m2
Topvermelding
 • Werkplek te huur

 • Vanaf €275,-

 • Vanaf 2.500m2-5.000m2

Kantoorruimte te huur

 • Binnen Kalkhaven 45
  Dordrecht
 • vanaf 35m2-35m2
 • Huurprijs:

Kantoorruimte te huur

 • Spuiboulevard 314-372
  Dordrecht
 • vanaf 50m2-2.768m2
 • € 530 tot € 11.533 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Kelvinring 54
  Alblasserdam
 • vanaf 25m2-175m2
 • Huurprijs: 695.00

Kantoorruimte te huur

 • Antoniuslaan 1
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • vanaf 35m2-175m2
 • Huurprijs: 649

Kantoorruimte te huur

 • Mijlweg 61
  Dordrecht
 • vanaf 235m2-1.561m2
 • €120,-

Kantoorruimte te huur

 • Korte Parallelweg 1
  Dordrecht
 • vanaf 172m2-700m2
 • €125,-

Bedrijfsruimte te huur

 • Ketelweg 57-61
  Papendrecht
 • vanaf 680m2-3.117m2
 • € 3.367 tot € 14.784 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Scheepmakerij 350 A
  Zwijndrecht
 • 170m2
 • €1.629,-

Kantoorruimte te huur

 • Gieterijstraat 87
  Ridderkerk
 • vanaf 78m2-165m2
 • € 875 tot € 1.750 per maand

Winkelruimte te huur

 • Brederodelaan 114-118
  Papendrecht
 • vanaf 64m2-394m2
 • € 1.000 tot € 6.000 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Reeweg 132
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • vanaf 250m2-500m2
 • € 3.000 tot € 6.000 per maand

Winkelruimte te huur

 • Markt 169
  Papendrecht
 • 630m2
 • €8.820,-

Kantoorruimte te huur

 • Fruiteniersstraat 8
  Zwijndrecht
 • vanaf 0m2-306m2
 • Huurprijs: 45

Kantoorruimte te huur

 • H.A. Lorentzstraat 4
  Zwijndrecht
 • 65m2
 • Huurprijs: 695.00

Kantoorruimte te huur

 • Veerpromenade 11
  Papendrecht
 • 266m2
 • €2.105,-

Kantoorruimte te huur

 • Pieter Zeemanweg 47
  Dordrecht
 • vanaf 30m2-500m2
 • €90,-

Kantoorruimte te huur

 • Pieter Zeemanweg 30
  Dordrecht
 • vanaf 57m2-100m2
 • € 695 tot € 1.100 per maand

Winkelruimte te huur

 • Kerkbuurt 33 - 39
  Sliedrecht
 • vanaf 90m2-556m2
 • € 1.050 tot € 6.230 per maand

Kantoorruimte te huur

 • Baanhoek 188
  Sliedrecht
 • vanaf 100m2-5.000m2
 • €100,-

Werkplek te huur

 • Burgemeester de Raadtsingel 93C
  Dordrecht
 • vanaf 2.500m2-5.000m2
 • Vanaf €275,-