Resultaten laden ...

Amsterdamse Veerkade 52-72

236 - 855 m2 kantoorruimte te huur in Den Haag

Kenmerken

Functie Kantoorruimte
Onderhoud buiten Goed
Wijk / Buurt Zuidwal

Algemeen
De onderhavige ruimte betreft een zeer multifunctionele bedrijfs-/praktijkruimte, gelegen op de begane grond van een wooncomplex aan de Amsterdamse Veerkade 52-72 te Den Haag.

Locatie
De Amsterdamse Veerkade is gelegen in het centrum van Den Haag, aan de rand van het buurtschap Zuidwal en loopt tussen het Spui en de Stille Veerkade. De overgang van beide straten is de Wagenstraat. Over het Spui rijden diverse tramlijnen. Aan het Spui zijn o.a. gevestigd: het Filmhuis Den Haag en het Theater aan het Spui.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is uitstekend; zowel over het Spui als over de nabij gelegen Grote Marktstraat lopen diverse tram- en buslijnen, waardoor Station Den Haag Centraal en Station Den Haag HS rechtstreeks te bereiken zijn.

Binnen 10-20 minuten zijn beide stations op loopafstand te bereiken.

Ook de bereikbaarheid met de auto is prima. Vanaf de Utrechtse Baan, die toegang geeft tot de Rijkswegen A12 en A4 is de locatie direct bereikbaar via het Prins Bernard viaduct.

Vloeroppervlakte
De totale oppervlakte van de ruimte bedraagt ca. 855 m² vvo (eventueel in deelunits te huren). De thans nog aanwezige entresol zal indien gewenst door verhuurder worden verwijderd.

DEELVERHUUR IS BESPREEKBAAR
Deelverhuur is mogelijk in units vanaf 236 m².

Variant 1 (zie plattegrondtekening):
- Unit 1: ca. 301 m² vvo
- Unit 2: ca. 236 m² vvo
- Unit 3: ca. 310 m² vvo

Variant 2 (zie plattegrondtekening):
- Unit 1: ca. 461 m² vvo
- Unit 2: ca. 390 m² vvo

Indeling
De ruimte omvat thans één grote oppervlakte. In de gevel bevinden zich 3 toegangsdeuren en 1 tourniquet deur.
De ruimte kan opgedeeld worden in deelunits.

Opleveringsniveau
De ruimte wordt in de huidige staat opgeleverd, echter als het ware casco. De thans aanwezige toiletruimten blijven gehandhaafd. Verhuurder draagt zorg voor het egaliseren van de vloer.

Parkeren
Er bevinden zich mogelijkheden voor (betaald) parkeren op de openbare weg. In de directe omgeving zijn tevens diverse parkeergarages gelegen.

Bestemming
Het object valt in het bestemmingsplan Spuimarkt en heeft als bestemming Gemengd 5.
Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen via ons kantoor, bij de gemeente of via de website van ruimtelijke plannen.

Huurprijs
€ 9.000,-- per maand te vermeerderen met de geldende BTW.
Bij deelverhuur is de huurprijs nader te bepalen door verhuurder

BTW
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Servicekosten
Ten behoeve van een rioolverzekering is huurder servicekosten verschuldigd.
Bij verhuur van het geheel, zijnde ca. 855 m², dient huurder voor eigen rekening en risico contracten met nutsbedrijven af te sluiten voor de levering en het verbruik van warmte, water en elektra. Huurder dient zelf zorg te dragen voor de aansluiting op de stadsverwarming. In het geval van deelverhuur zullen er tussenmeters voor het verbruik van elektra en water worden geplaatst en zal er een nader te bepalen bedrag voorschot servicekosten van toepassing zijn. De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Huurtermijn
Huurperiode van 5 jaar gevolgd door verlengingstermijnen van telkens 5 jaar.
Kortere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

Opzegtermijn
12 maanden.

Huurbetaling
De totale betalingsverplichting dient per maand vooruit te worden voldaan.

Zekerheidstelling
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met de geldende BTW.

Huurindexatie
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI) zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) 2015, inclusief de algemene bepalingen.

Aanvaarding
In overleg.

Bijzonderheden
Huurder dient zelf zorg te dragen voor een aansluiting op de stadsverwarming.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan