Resultaten laden ...

Dr. Lelykade 18 A

305 m2 kantoorruimte te huur in Den Haag

Kenmerken

Huurprijs Prijs op aanvraag
Functie Kantoorruimte
Bedrijventerrein Scheveningse 1e- 2e Haven

Algemeen
In de 2de binnenhaven op Scheveningen op loopafstand van het strand en de vele horecamogelijkheden op de kop van de haven is het fraaie kantorencomplex ‘De 4-Master’ gelegen. Het moderne kantoorverzamelgebouw is als laatste gerealiseerd bij de totale revitalisering van het havengebied, dat inmiddels grote stromen bezoekers trekt.

Adres
Dr. Lelykade 18-A, 2583 CM, Den Haag

Locatie
De 2e binnenhaven is tegenwoordig ook een aantrekkelijk woongebied voor een bredere doelgroep. De haven is getransformeerd naar een woon/werkgebied gecombineerd met horeca wat een uitstekende mix van wonen, werken en leisure genereert. Veel (water)sport gerelateerde bedrijven vestigen zich op deze unieke locatie.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van het pand is goed. Het is gelegen in de haven op Scheveningen. In de directe omgeving van een van de belangrijkste doorgaande wegen van Scheveningen. Middels deze wegen zijn de verbindingen met de op- en afritten voor knooppunt 'Prins Clausplein' voor rijkswegen A4, A44, A12 en A13 en de landscheidingsweg te bereiken. Tevens is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer goed. Het spoorwegstation Den Haag Centraal is via tram 16 of buslijn 22 in korte tijd te bereiken.

Vloeroppervlak
Voor verhuur is thans circa 305 m² kantoorruimte beschikbaar, gelegen op de derde verdieping.

Parkeren
Op eigen terrein zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor de verhuur.

Daarnaast zijn er langs de openbare weg voldoende parkeerplaatsen beschikbaar (Na 18.00 uur geldt er betaald parkeren). Er zijn diverse voorzieningen voor het stallen van fietsen.


Opleveringsniveau
De kantoorruimte is momenteel in casco staat, maar wordt aangeboden in gerenoveerde (turn-key) staat. De nieuwe huurder wordt de mogelijkheid geboden, om binnen bepaalde grenzen, mee te denken over de uitkomst van het opleverniveau. De volgende zaken zullen onderdeel uitmaken van het opleverniveau:

- Nieuwe vloer;
- (Glazen) scheidingswanden;
- Nieuwe pantry en sanitaire voorzieningen;

- Airconditioning;
- Systeemplafond;
- Kabelgoten t.b.v. databekabeling.

Energielabel
Het kantoorgebouw heeft energielabel A. Het energielaver is geldig tot 27-07-2027.

Huurprijs kantoorruimte
€ 145,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs parkeerplaatsen
€ 1.350,- per parkeerplaats per jaar, te vermeerderen met BTW.

BTW
Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Indien niet geopteerd kan worden voor BTW belaste verhuur, zal de huurprijs met een nader te bepalen bedrag worden verhoogd.

Indexering
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na ingangsda¬tum huurover¬eenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsin¬dex¬cijfer volgens de consu¬mentenprijs¬in¬dex¬ (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=10¬0), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het boven-staande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de vooraf¬gaande huurjaren.

Servicekosten
De servicekosten bedragen € 25,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:
• Gasverbruik inclusief vastrecht;
• Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
• Waterverbruik inclusief vastrecht;
• Onderhoud periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandlingsinstallatie(s);
• Idem van liftinstallatie(s);
• Idem van hydrofooninstallatie;
• Idem van automatische deuren, brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder-, noodstroom- en elektrische installatie(s);
• Inspecties dakbedekking;
• Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, riolering en terreinverzorging huisvuil, containerverhuur e.d.;
• Brandslang, haspels voor zover aanwezig in de algemene ruimte;
• Verzorging beplanting algemene ruimte;
• Alle in de toekomst zich voordoende kosten welke in collectief verband noodzakelijk en verplicht zijn en waarvoor per geval van zich aandienende servicekostenpost op dat moment door verhuurder een voorschotberekening opgesteld wordt en het resultaat doorbelast zal worden aan huurder. Eén en ander in overleg met huurder;
• Administratiekosten ad. 5% over de hierboven aangekruiste leveringen en diensten.

Betalingen
Per maand vooruit te voldoen.

Huurtermijn
5 (vijf) jaren + 5 (vijf) optiejaren.

Opzegtermijn
12 (twaalf) maanden voor expiratiedatum.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in januari 2015 vastgesteld, alsmdede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.
Het betreft een onderverhuurovereenkomst.

Aanvaarding
Per direct.