Resultaten laden ...

Elzenkade 1

385 - 1.755 m2 kantoorruimte te huur in Houten

Kenmerken

Servicekosten € 37 m²/jaar
Aantal parkeerplaatsen 156
Huur parkeerplaats € 350 /parkeerplaats/jaar
Functie Kantoorruimte
Contract Type Direct
Wijk / Buurt Doornkade
Bedrijventerrein Doornkade
Bouwjaar 1983
Energielabel C
Aantal bouwlagen 2
Typische oppervlakte bouwlaag 4.256 m²

ALGEMEEN
Het kantoorgebouw heeft een moderne en creatieve uitstraling. Het totale metrage bedraagt circa
7.533 m². Het gebouw heeft een eigentijdse inrichting met een grote vide en open ruimtes. De efficiënte werkvloeren zijn zeer geschikt voor het “nieuwe werken”.

Het gebouw is voorzien van een fraaie entree, voorzien van een waterpartij met vlonders.

Door de ligging nabij de Rijkswegen A12 en A27 is de Elzenkade zeer goed bereikbaar.
In het gebouw zijn op dit moment Arrow en Markant gevestigd en in de directe nabijheid zijn onder andere Brinks, Sharp en kinderopvang De Notedop gehuisvest.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
Het gebouw is gelegen bij een van de belangrijkste rijkswegen van Nederland (A27) tussen Almere, Utrecht en Breda. Ook via de rijksweg A12
(Den Haag – Arnhem) is de ontsluiting zeer goed te noemen.

Openbaar vervoer:
Het busstation is slechts op enkele minuten loopafstand van het object gelegen. Vanaf Utrecht Centraal Station naar genoemd busstation bedraagt de reistijd circa 25 minuten. Vanaf de Meidoornkade bent u binnen 20 minuten op NS Station Houten.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur is beschikbaar totaal circa 2.140 m² v.v.o. verdeeld als volgt:

Begane grond unit 0B circa 1.755 m² v.v.o.
1e verdieping unit 1C circa 385 m² v.v.o.

Genoemde metrages zijn inclusief een aandeel in de algemene ruimte van het kantoorgebouw.

Deelverhuur is bespreekbaar vanaf circa
385 m² v.v.o.

Gemeten conform NEN 2580 meetcertificaat.

PARKEERGELEGENHEID
bij het gebouw behoren 156 parkeerplaatsen op eigen terrein, er zijn nog 97 parkeerplaatsen beschikbaar.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:
• gescheiden bezoekers en medewerkers entree;
• representatieve entreehal met gemeen-schappelijke, bemande receptie*;
• kluisjes ten behoeve van het nieuwe werken.
• huidige vloerbedekking;
• kabelgoten ten behoeve van elektra- en databekabeling;
• systeemplafonds voorzien van verlichtings-armaturen;
• huidige systeemwanden;
• huidige databekabeling;
• mechanische ventilatie voorzien van topkoeling;
• pantry voorziening;
• gescheiden toiletgroepen;
• mindervalidentoilet op de begane grond;
• brandmeld- c.q. ontruimingsinstallatie;
• glasvezelaansluiting in het gebouw.

* Het is Huurder toegestaan in overleg met Verhuurder één of beide recepties c.q. centrale hallen deels in te richten conform bedrijfsgebruik en/of te bemannen met eigen werknemers. Indien het personeel van Huurder receptiediensten zal verrichten mede ten behoeve van de overige huurders in het gebouw, dienen bijbehorende kosten als servicekosten omgeslagen worden over alle gebruikers/huurders.

Bovengenoemde zaken worden door Verhuurder éénmalig om niet ter beschikking gesteld. Onderhoud, herstel en vernieuwing van deze voorzieningen gedurende de looptijd van de overeenkomst zijn derhalve voor rekening van huurder komen.

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatie voorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald.

ENERGIELABEL
Het kantoorgebouw is voorzien van een
Energielabel C.

GEMEENSCHAPPELIJKE FACILITEITEN
In de entree is een bemande receptie gesitueerd. Tevens is er een grote open gemeenschappelijke ruimte in het midden van het gebouw welke men voor kleine overleggen kan gebruiken.

AANVAARDING
In overleg.

VOORWAARDEN EN CONDITIES
HUURPRIJS
Kantoorruimte:
€ 130,00 per m² per jaar.

Parkeerplaatsen:
€ 350,00 per parkeerplaats per jaar.

Genoemde bedragen te vermeerderen met omzet-belasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

Kortere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

HUURBETALING
De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangs-datum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumenten-prijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
€ 37,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:
• mechanische ventilatie;
• centrale verwarmingsinstallatie;
• personenliften;
• brandmeldingsinstallatie;
• warm watervoorziening;
• liftinstallatie;
• sanitair;
• het dagelijks onderhoud en het elektraverbruik (inclusief vastrecht) van de verlichtings-installaties van de gemeenschappelijke ruimte;
• de levering van warmte, waaronder begrepen brandstof, elektraverbruik inclusief vastrecht, meterhuur en dergelijke;
• de waterlevering alsmede het elektra- en waterverbruik, waarbij inbegrepen de meterhuur, voor zover deze kosten aan de verhuurder in rekening worden gebracht door de desbetreffende instanties;
• het schoonhouden van de ramen, inclusief de kozijnen, in de algemene ruimten aan de binnenzijde alsmede de gevelramen aan de buitenzijde;
• vuilafvoer;
• het onderhoud van de tuinen, terrein en terreinverlichting, inclusief energieverbruik en vastrecht;
• administratiekosten ad 5% over bovenstaande leveringen en diensten.

Bovenstaande lijst is niet limitatief. verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan