Resultaten laden ...

Harderwijkerweg 147

250 - 503 m2 kantoorruimte te huur in Ermelo

Kenmerken

Huurprijs € 100 m²/jaar
Functie Kantoorruimte
Onderhoud buiten Uitstekend
Onderhoud binnen Uitstekend
Wijk / Buurt Tonsel
Bedrijventerrein Veldzicht

Te huur: Harderwijkerweg 147 "Poort van Veldzicht" Ermelo

Professionele kantoorruimte op fantastische ZICHTLOCATIE op de kop van bedrijventerrein Veldzicht aan de doorgaande weg van Harderwijk naar Ermelo.

BEREIKBAARHEID
Goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto, de Rijksweg A28 op een paar minuten.

VERHUURBARE VLOEROPPERVLAKTE
In totaal circa 503 m² VVO gelegen op de 1e verdieping met eigen keukenruimte en toiletten. De verdieping is voorzien van een systeemplafond met verlichting en vloerbedekking en verder nog geheel naar eigen inzicht in te delen.

OPLEVERINGSNIVEAU / VOORZIENINGEN
- een systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- wandkabelgoten;
- luchtbehandelingsinstallatie (klimaatbeheersing);
- vloerbedekking;
- een pantry;
- toiletten.

HUURPRIJS
De huurprijs bedraagt € 135,- per m² per jaar exclusief omzetbelasting.

Bij verhuur van minimaal 250 m² voor een periode van minimaal 5 jaar bieden wij u een instapkorting op de huurprijs, deze is als volgt opgebouwd:

- u ontvangt 25% korting op de huurprijs in het 1e jaar, wat neerkomt op een huurprijs van € 50.929,- (ca. € 100,- per m²). De 4 opvolgende jaren wordt er een korting verleend van 15%, 10%, 5% en als laatste 0% in het 5e jaar.

De huurprijzen worden uiteraard jaarlijks geïndexeerd. Bij tussentijdse beëindiging door de huurder zijn de verleende huurkortingen alsnog door de huurder verschuldigd aan de verhuurder onverlet de overige (financiële) consequenties voortvloeiende uit het contract.

LEVERINGEN EN DIENSTEN
Voorschot leveringen en diensten € 40,- per m² per jaar exclusief omzetbelasting, betreffende:
- gasverbruik, inclusief vastrecht, alsmede ten behoeve van de installaties van de algemene ruimten;
- elektraverbruik, inclusief vastrecht, alsmede ten behoeve van de installaties en verlichting e.d. van de algemene ruimten;
- waterverbruik inclusief vastrecht, zuiverings- en waterschapslasten e.d., alsmede ten behoeve van de algemene installaties en ruimten;
- abonnement en kosten beveiligingsdienst, brandalarm e.d.;
- onderhoud reclamezuil, hekwerk(en) en toegangspoort;
- onderhoud en periodieke controle cv-, lift-, luchtbehandelingsinstallatie en soortgelijke algemene voorzieningen;
- onderhoud en periodieke controle brandmeldinstallatie, poederblussers, haspels en centrale beveiligingsinstallatie niet zijnde de individuele beveiligingsinstallatie van huurder;
- glasbewassing buitengevelbeglazing;
- assurantiepremie buitengevelbeglazing;
- tuin- en terreinonderhoud alsmede afval opruimkosten;
- periodiek reinigen dak- en hemelwaterafvoeren;
- ontstopping riolering;
- verversen koelvloeistof en persdruk;
- onderhoud en periodieke controle laadpalen, zonnepanelen en bijbehorende installaties;
- software en updates management control systeem;
- alle verdere kosten die redelijkerwijs naar mening van de verhuurder voor rekening komen van de huurder;
- 5% administratiekosten over bovenvermelde leveringen en diensten.

ENERGIE
De energiekosten worden berekend op basis van een marktconforme prijs zoals door de grote energiemaatschappijen aan derden wordt berekend. Het kantoorpand heeft een energielabel A en is voorzien van zonnepanelen.

PARKEREN
Het object heeft voldoende eigen parkeerplaatsen (totaal 83).

HUURTERMIJN
Vijf (05) jaar.

VOORTZETTINGSTERMIJN
Telkens vijf (05) jaar.

OPZEGTERMIJN
Twaalf (12) volle kalendermaanden.

BETALINGEN
Per maand vooraf.

AANVAARDING
In overleg.

BESTEMMING
Het bestemmingsplan is genaamd Bedrijventerrein Veldzicht 2012, onherroepelijk vastgesteld op 04 juli 2013. De bestemming is ‘Bedrijventerrein’. Huurder is zelf verantwoordelijk voor zijn gebruiks-/vestigingsvergunningen en/of ontheffingen.

OMZETBELASTING
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat de huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend.

ZEKERHEIDSTELLING
Huurder dient een bankgarantie te stellen of een waarborgsom te voldoen ter grootte van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere Bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in januari 2015 vastgesteld.

INDEXERING
Jaarlijks, op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015=100) voor het eerst één jaar na ingangsdatum.

BIJZONDERHEDEN
De kantoorruimte wordt aangeboden onder voorbehoud goedkeuring verhuurder.

VOORBEHOUD
De huidige eigenaar van het object heeft een opdracht tot dienstverlening verstrekt aan Hagenbeek Vastgoed. Deze informatie is bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een bieding, worden onze opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het evenmin tot de verplichting tot het doen van een tegenbod.

DISCLAIMER
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Ten aanzien van eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Deze aanbieding is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Hagenbeek Vastgoed geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van deze aanbieding rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.