Resultaten laden ...

Hoefsmidstraat 41 E0.34

87 m2 kantoorruimte te huur in Hoogvliet

Kenmerken

Huurprijs € 1.130 /maand
Functie Kantoorruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Hoogvliet-Noord
Bedrijventerrein Hoogvliet

Algemeen:
Zeer representatieve kantoorunits in het ondernemerscentrum Based-Inn, gelegen aan de Hoefsmidstraat 41 te Hoogvliet. Er zijn diverse turn-key kantoorunits en bedrijfsruimte beschikbaar. Het ondernemerscentrum bestaat uit meerdere bouwdelen, waar verschillende gebruiksfuncties gehuisvest zijn, waaronder kantoorruimte en bedrijfsruimte. Het serviceconcept Based-Inn biedt diverse aanvullende diensten aan als telefoonbeantwoording, secretariële diensten en flexibele ontvangst-/vergaderruimte. Ook is er een bedrijfsrestaurant aanwezig. De bedrijfsruimte kunnen allen beschikken over een eigen entree, vanaf de leerlooierstraat of vanaf het parkeerterrein gelegen aan de Hoefsmidstraat.

Adres:
Hoefsmidstraat 41
3194 AA Hoogvliet

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Hoogvliet
Sectie: B
Perceelnummers: 3900

Indeling:
Kantoorruimte Ca. 87,48 m²

Voorzieningen:
Kantoorruimten op verdieping is voorzien van
- Vloerbedekking
- Systeemplafond met LED verlichting
- Centrale Verwarming middels radiatoren
- Gemeenschappelijke D + H toiletruimte
- airconditioning
- Bedrijfsrestaurant
- receptie bij entree bedrijfsverzamelgebouw

Servicekosten:
Huurder dient een bedrag te betalen, zijnde € 255,00 per maand te vermeerderen met BTW voor de navolgende leveringen en diensten:

- schoonhouden en onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en installaties;
- het wassen van gevelglas aan de buitenzijde;
- warmtelevering, elektraverbruik en waterverbruik van de gemeenschappelijke ruimten;
- afvoer van huisvuil en oud papier;
- centrale receptiefunctie;
- technisch beheer;
- bedrijfsrestaurant;

- bewaking/beveiliging algemene ruimten;
- premie glasverzekering;
- onderhoud groenvoorziening en buitenterrein;
- beheers-, administratie- en omslagkosten van bovengenoemde diensten ad 5%

De servicekosten zijn vaste bedragen er zal geen jaarlijkse nacalculatie plaatsvinden.

Energiekosten:
De energiekosten bedragen voor € 328,00 per maand te vermeerderen met BTW. Dit zijn vaste bedragen voor het verbruik van water, elektra en stookkosten.
Dit zijn vaste bedragen er zal geen verrekening plaatsvinden.

Huurtermijn:
In overleg

Huurbetaling:
Huurbetaling, servicekosten en BTW per maand vooruit te voldoen.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens(2015=100) gepubliceerd door CBS.

Omzetbelasting:
Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW.

Indien Huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt
ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door Verhuurder te lijden financiële nadeel door Huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen.

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Datum van oplevering:
In overleg.

Bijzonderheden:
Verhuur geschiedt onder voorbehoud goedkeuring verhuurder

Bereikbaarheid:
Het bedrijventerrein Gaderingen is uitstekend gesitueerd en centraal gelegen aan de in- en uitvalswegen. Deze wegen bieden directe aanknopingspunten met het landelijk net van rijkswegen in alle richtingen.

Het bedrijfsterrein Gaderingen is goed bereikbaar de A15 (Europoort-Rotterdam-Nijmegen) en de A4 Amsterdam-Rotterdam (Beneluxtunnel) . De reistijd tot afslag “Charlois” bedraagt circa 5 minuten. Daarnaast is, via het Maastunneltracé, Rotterdam-Centrum op circa 15 autominuten gelegen.

Parkeren:
Vrij parkeren op eigen terrein en aan de openbare weg.

Bestemmingsplan:
Het vigerende bestemminspan is Gaderingen-Tussenwater. Onherroepelijk d.d. 12 maart 2010.

Op grond van het bestemmingsplan is de bestemming vastgesteld op Bedrijven IV.

Artikel 8 – Bedrijven
1. De gronden, aangewezen voor "bedrijven", zijn bestemd voor:
a. bouwwerken, opslag- en werkterreinen ten behoeve van bedrijven:
- welke zijn vermeld in de categorieën 1 t/m 3 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, behorende bij deze regels, voorzover nader aangeduid met III en,
- welke zijn vermeld in de categorieën 1 t/m 4 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, behorende bij deze regels, voorzover nader aangeduid met IV,
met dien verstande dat inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken als bedoeld in artikel 40 van de Wet geluidhinder zijn uitgesloten, met de daarbij behorende ontsluitingswegen en – paden, waterlopen, waterpartijen en overige in het kader van de waterhuishouding nodige voorzieningen, al dan niet gebouwde parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen.