Resultaten laden ...

Kleveringweg 4

503 m2 kantoorruimte te huur in Delft

Kenmerken

Aantal parkeerplaatsen 20
Huur parkeerplaats € 650 /parkeerplaats/jaar
Functie Kantoorruimte
Wijk / Buurt Bedrijventerrein Ypenburgsepoort
Bedrijventerrein Ypenburgse Poort
Bouwjaar 1998
Energielabel C
Aantal bouwlagen 4

KANTOORLOFT VAN RUIM 500 M² OP TOPETAGE OP UITSTEKENDE ZICHTLOCATIE AAN DE A13!

Het vrijstaande representatieve kantoorgebouw is gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein "Ypenburgse Poort". Het gebouw heeft een fraaie architectuur en beschikt over een hoogwaardig afwerkingsniveau.

De ruime representatieve entreehal op de begane grond is voorzien van thans een door Computerplan gefaciliteerde receptie bedoelt voor algemeen gebruik. Gebruikers in het gebouw zijn thans onder meer Projectmanagement Den Dekker, Nox People, Computerplan en Techneco.

Adres
Kleveringweg 4 (2616 LZ) Delft.

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt totaal circa 2.316 m² VVO kantoor- en bedrijfsruimte. Voor de verhuur is thans 503 m² VVO kantoorruimte beschikbaar, gelegen op de derde verdieping.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Er zijn op eigen terrein nog 20 parkeerplaatsen beschikbaar;

Kadastrale gegevens
Gemeente: 's-Gravenhage
Sectie: BF
Nummer:4605
Grootte: 39 a 80 ca
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte en de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 130,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 650,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 35,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW waaronder is begrepen:

Levering en diensten

In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

A. Verwarming
De levering van warmte door middel van de gemeenschappelijke CV-installatie, zijnde inclusief de kosten van o.a. gasverbruik, bediening en onderhoud van deze installatie;

B. Elektriciteit
De levering van elektriciteit ten behoeve van huurders, verlichting in algemene ruimten en aanwezige installaties, meterhuur en vastrecht;

C.Water
De levering van water inclusief kosten van vastrecht en meterhuur;

D. Technische Installatie
Het onderhoud, periodieke controle en elektriciteitsverbruik van technische installaties, waaronder o.a., indien aanwezig, koel- en ventilatiesysteem, wisselen van filters, automatische deurinstallatie, schuifhekinstallatie, hydrofoorinstallatie en vuilwaterpomp/drainagepomp, CV-installatie, brandmeldinstallatie, storingsmelder(s), noodstroominstallatie, parkeerslagboominstallatie, deurbel/videofooninstallatie/intercominstallatie;

E. Glasbewassing
De glasbewassing van buitenbeglazing alsmede in gemeenschappelijke ruimten;

F. Schoonmaak
De schoonmaak van algemene ruimten en buitenterrein, de noodtrappenhuizen, liften, ophalen huisvuil conform de geldende milieueisen. Indien gewenst zal gescheiden afvoer van huisvuil en papier plaatsvinden;

G. Lift
Het onderhoud, elektriciteitsverbruik en keuringskosten ten behoeve van aanwezige liftinstallatie(s);

H. Verlichting
Het vervangen van defecte verlichting in algemene verkeersruimte, gevelverlichting en terrein;

I. Terrein
Het onderhoud van het terrein in zijn algemeen waaronder o.a. het straatwerk, opstallen, groenvoorziening, verlichting en schuifhekinstallatie;

J. Zonwering
Het onderhoud en reparatie van zonwering;

K. Verzekering
Assurantiepremie buitenbeglazing;

L. Legionella / bacteriën
De kosten voor preventief onderzoek en noodzakelijke maatregelen ter voorkoming en bestrijding van legionella en/of verontreinigingen in het gehuurde, zijnde o.a. in het water- en ventilatiesysteem;

M. Diversen
De receptie op de begane grond welke thans gefaciliteerd wordt door Computerplan zal tevens voor huurder fungeren als doorverwijzings- en ontvangstbalie. Deze extra service wordt omgeslagen in de servicekosten zolang Computerplan deze receptie functie in stand houdt. Secretariële en/of administratie ondersteuning is hierbij niet inbegrepen.

N. Diversen
De leveringen en diensten welke niet uitdrukkelijk onder A t/m M zijn omschreven echter wel tot deze categorieën behoren danwel geacht worden tot de leveringen en diensten te behoren en/of in nader overleg tussen huurder en verhuurder worden overeengekomen.

O. Administratiekosten
De administratiekosten van de hiervoor onder sub A t/m M vermelde leveranties en diensten, welke worden gesteld op 5% van die kosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Het gehuurde zal worden opgeleverd in de huidige staat, onder andere voorzien van:
- personenlift;
- sanitaire voorzieningen per verdieping;
- klimaatinstallatie.
- kabelgoten voorzien van elektra.

De kantoorruimte zal als volgt aan Huurder worden opgeleverd:

- nieuw systeemplafond met hoogfrequente energiezuinige verlichtingsarmaturen;
- brandrasters;
- nieuwe verlichting per stramien geschakeld d.m.v. aanwezigheid sensor;
- vloeren gereedgemaakt voor aanbrengen vloerbedekking (geegaliseerd);
- bouwkundige wanden en kolommen, stalen beplating aan gevelzijde (boven en onder ramen)
geschilderd en hersteld;
- (bestaande) kabelgoten langs de gevel voorzien van elektra en vrije ruimte voor het aanbrengen van
databekabeling;
- aparte elektratussenmeter ten behoeve van het meten van elektraverbruik van Huurder;

Aanvaarding
Per direct.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met zowel de auto als het openbaar vervoer is goed.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe ligging aan de A13, afrit Delft Noord. Gelegen op luttele autominuten van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag _ Amsterdam), A12 (Den Haag _ Utrecht) en A13 (Den Haag _ Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens goed bereikbaar.:

Tram 19 (HTM):
rijdt tussen Delft Tanthof en Leidschendam / Leidsenhage.
Bus 60 (Veolia):
rijdt tussen Delft CS en Den Haag Leidschenveen.
Bus 62 (Veolia):
rijdt tussen Delft en Nootdorp.

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 'Delft Oost (Delftse Hout)' en heeft de bestemming 'kantoor'.

Energielabel
Het gebouw beschikt thans over Energielabel C

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan

Aanbevolen voor u

Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • vanaf € 1250.00

 • 180 m2
Aangeboden door HuurFlex
Topvermelding
 • Werkplek te huur

 • € 56 - € 262 /m²/jaar

 • 717 m2
Aangeboden door The Office Operators
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • € 64 - € 440 /m²/jaar

 • 1.351 m2
Aangeboden door Regus
Topvermelding
 • Kantoorruimte te huur

 • vanaf € 900.00

 • 65 m2
Aangeboden door HuurFlex
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 1.500 /maand

 • 140 m2
Aangeboden door Basis Bedrijfshuisvesting
 • Winkelruimte te huur

 • € 65.000 /jaar

 • 110 m2
Aangeboden door KroesePaternotte
 • Winkelruimte te huur

 • € 40.000 /jaar

 • 90 m2
Aangeboden door KroesePaternotte
 • Kantoorruimte te huur

 • € 1.100 /maand

 • 115 m2
 • Bedrijfsruimte te koop

 • € 148.093 v.o.n.

 • Vanaf 87 m2 tot 3.685 m2
Aangeboden door Nadorp Bedrijfsmakelaars
 • Winkelruimte te huur

 • € 1.850 /maand

 • 55 m2
Aangeboden door Hoogveste
 • Kantoorruimte te huur

 • € 700 /maand

 • Vanaf 20 m2 tot 180 m2
Aangeboden door Nadorp Bedrijfsmakelaars
 • Bedrijfsruimte te huur

 • € 514 /maand

 • Vanaf 48 m2 tot 6.848 m2
Aangeboden door Nadorp Bedrijfsmakelaars
 • Kantoorruimte te huur

 • € 125 m²/jaar

 • Vanaf 414 m2 tot 6.000 m2
Aangeboden door Nadorp Bedrijfsmakelaars
 • Kantoorruimte te huur

 • Prijs op aanvraag

 • Vanaf 1.000 m2 tot 19.985 m2
Aangeboden door Nadorp Bedrijfsmakelaars
 • Horeca te huur

 • € 120.000 /jaar

 • 850 m2
Aangeboden door Blok Bedrijfsmakelaars
 • Kantoorruimte te huur

 • € 125 m²/jaar

 • Vanaf 740 m2 tot 1.538 m2
Aangeboden door Nadorp Bedrijfsmakelaars
 • Kantoorruimte te huur

 • € 95 m²/jaar

 • Vanaf 390 m2 tot 1.324 m2
Aangeboden door Nadorp Bedrijfsmakelaars
 • Kantoorruimte te huur

 • € 130 m²/jaar

 • 503 m2
Aangeboden door Nadorp Bedrijfsmakelaars
 • Kantoorruimte te huur

 • € 135 m²/jaar

 • Vanaf 971 m2 tot 4.070 m2
Aangeboden door Nadorp Bedrijfsmakelaars
 • Kantoorruimte te huur

 • € 99 m²/jaar

 • Vanaf 300 m2 tot 1.254 m2
Aangeboden door Nadorp Bedrijfsmakelaars

Kantoorruimte te huur

 • Visseringlaan 18
  Rijswijk
 • vanaf € 1250.00

Werkplek te huur

 • Poortweg 4
  Delft
 • Huurprijs:

Kantoorruimte te huur

 • Einsteinlaan 28
  Rijswijk
 • Huurprijs:

Kantoorruimte te huur

 • Diepenhorstlaan 5
  Rijswijk
 • vanaf € 900.00

Bedrijfsruimte te huur

 • Treubstraat 17 unit 28
  Rijswijk
 • € 1.500,- /maand excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Brabantse Turfmarkt 74
  Delft
 • € 65.000,- /jaar excl. btw

Winkelruimte te huur

 • Brabantse Turfmarkt 47
  Delft
 • € 40.000,- /jaar excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Van der Lelijstraat 93 C
  Delft
 • € 1.100,- /maand excl. btw

Bedrijfsruimte te koop

 • Treubstraat 19
  Rijswijk
 • € 148.093,- v.o.n.

Winkelruimte te huur

 • Nieuwstraat 18
  Delft
 • € 1.850,- /maand excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • de Bruyn Kopsstraat 15
  Rijswijk
 • € 700,- /maand excl. btw

Bedrijfsruimte te huur

 • Treubstraat 19
  Rijswijk
 • € 514,- tot € 2.216,- /maand

Kantoorruimte te huur

 • Burgemeester Elsenlaan 170
  Rijswijk
 • € 125,- m²/jaar excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Kessler Park 1
  Rijswijk

Horeca te huur

 • Vesteplein 3
  Delft
 • € 120.000,- /jaar excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Volmerlaan 3 - 5
  Rijswijk
 • € 125,- m²/jaar excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • de Bruyn Kopsstraat 12
  Rijswijk
 • € 95,- m²/jaar excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Kleveringweg 4
  Delft
 • € 130,- m²/jaar excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Fleminglaan 10
  Rijswijk
 • € 135,- m²/jaar excl. btw

Kantoorruimte te huur

 • Braillelaan 9
  Rijswijk
 • € 99,- m²/jaar excl. btw