Resultaten laden ...

Klipperaak 2 E - F

111 - 327 m2 kantoorruimte te huur in Bodegraven

Kenmerken

Huurprijs Prijs op aanvraag
Functie Kantoorruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Dammekant
Bedrijventerrein Rijnhoek

Algemeen:
Centraal gesitueerd in ’t Groene Hart komt nu ca. 327 m² kantoorruimte voor de verhuur beschikbaar! Het zijn een tweetal separate ruimten welke eventueel gecombineerd kunnen worden.

Het representatieve en energiezuinige kantoorgebouw, voorzien van zonnepanelen op het dak, ligt op een fantastische zichtlocatie direct aan de rijksweg N11, de kantoor- en vergaderruimte(n) zijn volledig turn-key, hoogwaardig en modern afgewerkt, en op eigen terrein biedt men voldoende parkeerfaciliteiten voor huurders en bezoekers.

Bedrijventerrein “Rijnhoek” waar het kantoorgebouw zich bevindt is een grote diversiteit aan ondernemingen gehuisvest.

Bereikbaarheid:
Zowel per auto als openbaar vervoer is het object goed te bereiken. Het kantoorgebouw is gerealiseerd direct aan de afrit van de Rijksweg N11. Deze afrit is tevens één van de hoofdwegen naar het centrum van Bodegraven. Rijksweg A12 is via de Rijksweg N11 in slechts 2 autominuten te bereiken én de rijksweg A4 is aan te rijden binnen 10 autominuten.

Bedrijvenpark 'Rijnhoek' is ontsloten door middel van een directe busverbinding met het NS Station Bodegraven, dat zich op ca. 1,5 km afstand bevindt.

Oppervlakte:
Klipperaak 2E
ca. 111 m² kantoorruimte

Klipperaak 2F
ca. 184 m² kantoorruimte
ca. 32 m² vergaderruimte

Parkeerplaats(en):
Klipperaak 2E
3 parkeerplaatsen: € 1.500,- per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Klipperaak 2F
9 parkeerplaatsen (waarvan 3 stuks met elektrische laadpunten): € 6.000,- per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting,

Huurprijs:
Klipperaak 2E
€ 153,- per m², per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Klipperaak 2F
Kantoorruimte: € 130,- per m², per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Vergaderruimte: € 148,- per m², per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten:
€ 30,- per m², per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (dit betreft een voorschot).

overzicht leveringen en/of diensten:
- warmte levering
- elektriciteitslevering
- serviceabonnement CV-installatie
- onderhoud CV installatie en verbrandingsinstallatie
- onderhoud tuin en parkeerplaatsen
- onderhoud en periodieke controle luchtbehandeling installaties topkoeling.
- onderhoud en periodieke controle elektra
- onderhoud en periodieke controle pv panelen
- water verbruik
- verontreinigingsheffing
- rioolafvoerrecht
- 5 % beheer-en administratie kosten
- onderhoud lift
- onderhoud elektra trappenhuis
- elektra verbruik trappenhuis
- telefoon lift
- schoonmaak trappenhuis
- glasverzekering
- onderhoud toegangsdeur
- algemeen onderhoud
- beveiliging trappenhuis (melding door Securitas, géén opvolging)
- gevelbewassing
- afval inzameling
- abonnement laadpaal (1 aansluiting)
- OZB
- parkeerbordjes.

BTW:
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW.

Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per ommegaande een onherroepelijke volmacht aan verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger(s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot belaste verhuur in te dienen.

Indien huurder echter niet (meer) voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het gehele daardoor financieel te lijden nadeel voor verhuurder aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst.

Huurprijsherziening:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “alle huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van (minimaal) 3 kalendermaanden huur en eventuele servicekosten, alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Oplevering:
Per 1 juni 2023.

Opleveringsniveau:
Turn-key opleveringsniveau o.a. voorzien van:
algemeen:
* intercom;
* elektrische laadpalen;
* trap/lift;
* gezamenlijke pantry/toiletten;
* gezamenlijke tweetal entree.

Kantoorruimte(n):
* systeemplafond met verlichting;
* topkoeling;
* vloerbedekking;
* diverse kantoorkamers:
* elektra- en datapunten.

Overige opleveringsniveau zullen wij ten tijde van de bezichtiging mededelen.

Huurcontract:
Volgens standaard model Raad voor Onroerende Zaken met bijbehorende algemene bepalingen.

Huurtermijn:
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar, eventuele andere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

Ruimtelijke plannen:
Bestemmingsplan Rijnhoek is hier van toepassing, bedrijven tot en met categorie 3.2 mogen zich hier huisvesten (heeft als enkelbestemming Bedrijventerrein – Stripzone).

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan