Resultaten laden ...

Coenecoop III, Kavels 0 ong

960 m2 kavel te koop in Waddinxveen

Kenmerken

Prijs € 275 v.o.n.
Functie Kavel
Wijk / Buurt Verspreide huizen in Schieland
Bedrijventerrein Coenecoop III

Algemeen:
Coenecoop III is de nieuwste uitbreiding van het bedrijventerrein. Ook dit gedeelte van het bedrijventerrein ligt vlakbij de op- en afritten van de A12 (Utrecht/Den Haag) en de A20 (Rotterdam/Utrecht). Het is gelegen tussen de Kanaaldijk en de spoorlijn Gouda-Alphen a/d Rijn.
Het bedrijventerrein is uitgebreid met ongeveer 3,3 hectare met de komst van Coenecoop III. Het totale oppervlak van Coenecoop (I + II + III) is nu bijna 40 hectare.

De bedrijfskavels aan de Kanaaldijk staan aan de rand van een waterpartij en de bedrijven vormen hierdoor een visitekaartje voor het bedrijventerrein. Uitbouwen over het water behoort tot de mogelijkheden. Tussen de bedrijven in Coenecoop III worden groen ingerichte parkeerruimtes gerealiseerd.
Er is daardoor geen sprake van een gesloten wand, maar van een ritmiek van gebouwen waartussen zicht is op de achterliggende bedrijven.

Centraal in Coenecoop III ligt een ontsluitingsweg, die aan weerszijden wordt begeleid door bedrijven.

Bereikbaarheid:
Coenecoop III te Waddinxveen is een modern, efficiënt opgezet bedrijvenpark. De centrale ligging in de Randstad maakt Coenecoop III tot een gewilde locatie. Het bedrijvenpark ligt vlakbij twee op- en afritten van de A-12 en A-20 richting Utrecht, Rotterdam en Den Haag.
Op een steenworp afstand van het station Waddinxveen en het station in de Triangel.

Parkeren:
Tussen de bedrijven in Coenecoop III worden groen ingerichte parkeerruimtes gerealiseerd.

Gebruiksmogelijkheden:
Het bedrijventerrein Coenecoop III is bedoeld voor bedrijfsfuncties tot maximaal milieucategorie 3.2. De maximale bouwhoogte varieert tussen de 10 en 15 meter. Parkeren dient plaats te vinden op het eigen terrein. Er zijn geen zelfstandige kantoren of detailhandel toegestaan.

Dijkzone kop:
Dit zijn de noordelijke kavels van de dijkzone. Kavels VII & VIII zijn voorzien als bedrijfsverzamelgebouwen met 3 tot 4 bouwlagen. De onderste bouwlaag zal hierin plaats bieden voor bedrijvigheid en de bovenste twee tot drie lagen voor kantoren (ten hoogste 70% van totaal m²-ers BVO). Een bestemming niet zijnde bedrijfsverzamelgebouw is overigens ook mogelijk.

Kaveloppervlakte en koopsom:
kavel VIII: oppervlakte 960 m² € 275,- per m² v.o.n. exclusief BTW;
kavel VII: oppervlakte 1.061 m² € 275,- per m² v.o.n. exclusief BTW.

Dijkzone midden:
Dit zijn de middelste kavels van de dijkzone. Bedrijven met bouwhoogte van 10 meter en een maximum van 50% kantoren van het totaal m²-ers BVO).
Deze kavels zijn reeds allemaal verkocht.

Dijkzone zuid:
Onderste kavels van de dijkzone. De esthetiek is voor deze kavels als belangrijkste factor aangemerkt. Hierdoor is de bouwhoogte beperkt tot zeven meter. Met deze bouwhoogte zijn twee bouwlagen in combinatie met bedrijvigheid moeilijk haalbaar. Door de geringe hoeveelheid bebouwingsmogelijkheid is de grondprijs voor deze kavels lager bepaald.
Een uitzondering hierop is kavel XX die vanwege zijn bijzondere ligging en bebouwingsaccent een hogere grondprijs toegewezen heeft gekregen. Wederom geldt voor deze kavels een maximum van 50% kantoren ten opzichte van de totale oppervlakte in m² -ers BVO.
Deze kavels zijn reeds allemaal verkocht.

Aanvaarding:
In overleg.

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.