Resultaten laden ...

Antwerpseweg 9

1.000 m2 winkelruimte te huur in Gouda

Kenmerken

Perceeloppervlakte 5200 m²
Functie Winkelruimte
Wijk / Buurt De Goudse Poort
Bedrijventerrein Goudse Poort

Voorzieningen
De ruimte is onder meer voorzien van:
• frontbreedte van in totaal circa 50 meter;
• zichtlocatie;
• representatieve entree;
• verwijderbare entresolvloer mocht hoogte nodig zijn;
• vide;
• receptie/ontvangst gedeelte;
• personenlift alsmede goederenlift (om niet over te nemen van de voorgaande huurder);
• toiletgroep;
• kantineruimte;
• natuurlijke daglicht toetreding;
• te openen ramen;
• systeemplafond voorzien van ingebouwde verlichtingsarmaturen;
• centrale verwarming.

Huurprijs
Vanaf € 50,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
Niet van toepassing. Huurder beschikt over eigen meters en dient derhalve zelf overeenkomsten te sluiten met desbetreffende nutsbedrijven. Jaarlijkse keuringen van de reeds aanwezige installaties zijn tevens voor rekening huurder.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks voor het eerst één jaar na datum ingebruikname, zal de huurprijs worden aangepast op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens consumentenprijsindex (CPI), 2015=100, reeks alle huishoudens

Huurtermijn
5 jaar, met aansluitend een optietermijn van 5 jaar.

Betalingen
Huur en BTW per kwartaal vooruit

Zekerheidsstelling
Bankgarantie ter grootte van drie maanden huur.

Overige condities
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Aanvaarding
In Overleg

BTW-Status
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per ommegaande een onherroepelijke volmacht aan verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger(s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot belaste verhuur in te dienen. Indien huurder echter niet (meer) voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het gehele daardoor financieel te lijden nadeel voor verhuurder aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst.

Voorbehoud
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

Disclaimer
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van dit adres. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Bij Abram Bedrijfsmakelaardij geen aansprakelijkheid worden aanvaard noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.