Resultaten laden ...

Winkelcentrum Arendshof
|
Arendshof 42

183 m2 winkelruimte te huur in Oosterhout

Kenmerken

Functie Winkelruimte
Wijk / Buurt Centrum
Frontbreedte 1100 cm
Branchebeperking Nee
Horeca toegestaan Nee
Publieksgerichte dienstverlening Nee
Detailhandel Ja

Arendshof 42 te Oosterhout

Winkelcentrum Arendshof is een gezellig overdekt winkelcentrum in het centrum van Oosterhout.
In de aanloop richting de Q-park parkeergarage ligt deze winkel van ca. 183 m² BVO met een frontbreedte van maar liefst 11 meter. Een winkel met een mooie verhouding als het gaat om breedte en diepte.

In het Winkelcentrum Arendshof zijn de o.a. de volgende huurders aanwezig:
H&M, Hema, Blokker, We, Scapino, Pearl, Vodafone, T-Mobile, Primera, Branderij Joost, Kippie, Boulanger, Febo, Zeeman, Halfords, ANWB, Van Haren, Open 32, Rijken en Binck, Kik, Anna van Toor, Scapino, horecazaken als Brasserie ’t Arendsnest, Brasserie De Spieghel en Lunchroom La Plaza, etc. etc.

Als laatste kan worden gemeld dat Winkelcentrum Arendshof een eigen parkeergarage heeft met maar liefst 564 parkeerplaatsen (betaald parkeren).

Omschrijving winkelruimte Arendshof 42 te Oosterhout
Het betreft een winkelruimte met een oppervlakte van ca. 183 m² b.v.o. (ca. 11 meter front). De winkel ligt direct in de loop naar de parkeergarage. Tegenover de winkel ligt de winkel van Only en op de verdieping is Scapino gevestigd. Vodafone, Specsavers en De GSM-reparatiewinkel liggen in de directe omgeving.
De bevoorrading van de winkel kan via de achterzijde omdat de winkel een achteringang heeft. Verder is de winkel voorzien van een pantry en toilet.

Parkeren
Ruim voldoende parkeergelegenheid in de parkeergarage.

Bestemming
Detailhandel.

Bereikbaarheid
Vanaf de drie afslagen van Rijksweg A27 (afslag 17-18-19 Utrecht-Breda) is WC Arendshof binnen 5 tot 8 minuten bereikbaar. Er zijn ruim voldoende busverbindingen naar o.a. Breda en Tilburg.

Opleveringsniveau
Het object wordt opgeleverd in de huidige staat, in overleg. Verhuurd wordt het casco. Door een (vorige) huurder aangebrachte voorzieningen behoren niet tot het gehuurde en de onderhouds- en vervangingskosten c.q. -plicht daarvan zijn voor huurder.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het standaard model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) van 2012.

Duur, verlenging en opzegging
Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële huurtermijn van minimaal vijf jaar of tien jaar met verlengingsperioden van telkens 5 jaar.

Een eventuele beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van minimaal één jaar.

Aanvaarding
Het object is te aanvaarden per direct, een en ander in nader overleg.

Huurprijs
De huurprijs is op aanvraag.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs wordt jaarlijks per de huuringangsdatum, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, aangepast op basis van de wijzigingen van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens (2015=100), zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurbetaling
De huurpenningen, servicekosten, promotiekosten en omzetbelasting worden per maand vooruit betaald.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om alle daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Dit nadeel wordt alsdan vastgesteld door een onafhankelijke accountant.

Leveringen en diensten, voorschot servicekosten
Alle zaken en diensten die nodig zijn om het winkelcentrum schoon, heel en veilig te houden.

Het voorschot voor leveringen en diensten (servicekosten) zijn momenteel ca. 22,-/m² BVO en het voorschot promotiebijdrage bedraagt ca. € 543,- vast en € 2,96/m² BVO op jaarbasis. Beide bedragen zijn per maand als voorschotten verschuldigd. Voor beide bedragen geldt dat de werkelijke kosten worden doorbelast of afgerekend.

Zekerheidstelling
Huurder dient vóór de huuringangsdatum en oplevering een waarborgsom ten gunste van verhuurder te stellen ter grootte van minimaal drie maanden bruto huurbetalingsverplichting (inclusief servicekosten).

Energielabel
De winkel heeft energielabel A++ en is geldig t/m 12-12-2033.

Voorbehoud
Aanbiedingen en huurovereenkomsten worden te allen tijde gedaan onder voorbehoud van
goedkeuring door de eigenaar/verhuurder.