Resultaten laden ...

Bos en Lommerweg 295 -297

342 - 488 m2 winkelruimte te huur in Amsterdam

Kenmerken

Huurprijs € 95.000 /jaar
Functie Winkelruimte
Wijk / Buurt Erasmuspark

Winkelruimte van 488 m² vvo beschikbaar in het stadsdeel Bos en Lommer in Amsterdam-West. Deze buurt is ontzettend in opkomst en dynamisch. De wijk trekt jong en multicultureel publiek en het barst van de culturele hotspots!

De Bos en Lommerweg is een uitstekende zichtlocatie aan een doorgaande weg met veel passerend publiek en grote variatie aan winkels. De locatie bevindt zich in de kern van het verzorgingsgebied. De bereikbaarheid is uitstekend met diverse tram- en buslijnen op loopafstand en de nabijheid van de A10.

De winkelruimte heeft een brede pui van 13 meter en is verveeld over 342 m² begane grond en 146 m² kelder. De pui wordt vervangen voor een authentieke houten pui zoals bij meerdere winkels in het rijtje is te zien. De achterzijde heeft een goede ontsluiting via de Tijl Uilenspiegelstraat. De bestaande enkele achterdeur kan worden uitgebreid met een dubbele deur voor laden & lossen.

BESTEMMING
Volgens het vigerende bestemmingsplan 'gemengd-1'. De ruimte is daarmee onder meer geschikt om te worden gebruikt ten behoeve van:
- Detailhandel, inclusief bijbehorende ondergeschikte horeca;
- Consumentverzorgende dienstverlening;
- Publieksgerichte zakelijke dienstverlening.

OPPERVLAKTE
Begane grond: 342 m²
Kelder: 146 m²

HUURTERMIJN
In overleg, voorkeur 5+5 jaar

HUURPRIJS
€ 7.916,67 per maand excl. btw

HUURBETALING
Per maand vooruit

OPLEVERINGSNIVEAU
De ruimte wordt casco verhuurd. Er wordt een nieuwe pui geplaatst aan de rechterkant

AANVAARDING
Per direct

OPZEGTERMIJN
Opzegtermijn van één jaar.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de NVM in onroerend goed, aangevuld met specifieke verhuurvoorwaarden.

OMZETBELASTING
De huur wordt verhoogd met omzetbelasting naar het geldend tarief. Voor huurders die deze omzetbelasting niet kunnen verrekenen kan de omzetbelasting achterwege blijven. In dat geval wordt een opslag op de huurprijs berekend.

GARANTSTELLING
Een minimale bankgarantie met een grootte van een drietal maandverplichtingen, inclusief servicekosten en btw. De daadwerkelijke omvang is o.a. afhankelijk van de uitkomst van een kredietwaardigheid onderzoek.

HUURPRIJSINDEXERING
Jaarlijks wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

UITDRUKKELIJKE VOORBEHODEN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Alle mondelinge en schriftelijke correspondentie is geheel vrijblijvend. Een overeenkomst inzake het aangeboden object komt pas tot stand nadat een daartoe strekkende overeenkomst door beide partijen is geparafeerd en ondertekend. Voorafgaand hieraan is nimmer sprake van enige overeenstemming waaraan rechten en/of plichten zouden kunnen worden ontleend. Daarnaast geldt te allen tijde het voorbehoud van instemming van de eigena(a)r(en) van het object voor de totstandkoming van een overeenkomst.