Resultaten laden ...

Boschstraat 9 C3

2.307 m2 winkelruimte te huur in Maastricht

Kenmerken

Status Verhuurd onder voorbehoud
Huurprijs € 100 m²/jaar
Functie Winkelruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Statenkwartier

De Timmerfabriek is een industrieel monument in het centrum van Maastricht en meer specifiek binnen het Sphinxkwartier. Het fabrieksgebouw aan het Bassin maakte ooit deel uit van de kristal- en aardewerkfabriek ´Koninklijke Sphinx´ en bestaat uit werkplaatsen, magazijnen, een showroom en een elektriciteitscentrale. Het gebouwencomplex kwam tussen 1905 en 1911 tot stand. Meest recent is het complex van totaal ca. 5.000 m² omgevormd tot een culturele hotspot.

Voor de Muziekgieterij is recentelijk een nieuwbouw (met grote zaal) opgeleverd en zodoende komt er ruimte vrij voor een nieuwe gebruiker binnen het complex. Verdeeld over twee bouwlagen is de beschikbare vloeroppervlakte in totaliteit ca. 2.307 m² b.v.o. (waarvan ca. 1.133 m² op de begane grond en ca. 1.174 m² op de verdieping).

Namens de gemeente Maastricht zijn wij binnen dit unieke complex op zoek naar een passende gebruiker welke aansluit bij het monumentale en culturele karakter van deze plek en goed past bij de medegebruikers; De Muziekgieterij, Bureau Europa en Lumière.

Object:
Het gebouw bestaat uit:
Bouwlaag Omschrijving Oppervlakte (b.v.o.)
Begane Grond multifunctionele ruimte ca. 1.133 m²
Eerste verdieping multifunctionele ruimte ca. 1.174 m²
Totaal ca. 2.307 m²
Alle genoemde vloeroppervlakten zijn bij benadering en kunnen onderhevig zijn aan definitieve nameting.

Parkeren:
Op eigen terrein zijn geen parkeerplaatsen gesitueerd. Parkeerterrein het ´Sphinxterrein´ (Q-park), alsmede diverse parkeergarages voorzien in ruime parkeermogelijkheden in de directe nabijheid.

Bestemming:
Het object is binnen vigerend bestemmingsplan ´Timmerfabriek´ bestemd als ´centrum´ met de aanduidingen:
Dubbelbestemming: Maastrichts erfgoed;
Functieaanduiding: specifieke vorm van waarde - archeologische zone a;
Bouwaanduiding: specifieke bouwaanduiding – rijksmonument.
Een wijziging in het gebruik is pas mogelijk na het doorlopen van een formele procedure en toestemming van de gemeente Maastricht middels een onherroepelijke omgevingsvergunning ofwel een bestemmingsplanwijziging.

Opleveringsniveau:
Het object wordt in huidige staat (´as-is, where-is´) opgeleverd. Het opleveringsniveau kent grotendeels zodoende een casco karakter. Er is verder sprake van stadsverwarming voor het gehele complex. De centrale entreepartij zal verder gedeeld worden met de Muziekgieterij.

Overige aspecten met betrekking tot het object:
Mogelijkheden Richie Backfireplein:
Er zijn mogelijkheden om binnen de openbare ruimte (niet behorende tot het gehuurde) aan de achterzijde van het object buitenevenementen te organiseren. De gemeente Maastricht stelt jaarlijks een evenementenkalender vast. Het is mogelijk om middels het aanvragen van een omgevingsvergunning in aanmerking te komen voor het organiseren van een evenement. De gebruikers binnen de Timmerfabriek genieten in bepaalde mate voorrang bij het toewijzen van buitenevenementen.
Aanstaande dakrenovatie:
De dakbedekking ter plaatse van het object zal hoogstwaarschijnlijk gedurende de zomerperiode met eventuele uitloop tot het najaar van 2021 worden gerenoveerd en voorzien van een PV installatie. Dit kan voor enige overlast zorgen voor een aanstaande gebruiker.

Huurgegevens:
Huurprijs: op basis van EUR 100,- per m² b.v.o. per jaar, te vermeerderen met btw.
Huurtermijn: 5 jaren met optieperioden van telkens 5 jaren.
Huurbetaling: Per maand vooruit.
Btw: Er wordt geopteerd voor een met btw belaste verhuur. Dit is een harde voorwaarde.
Zekerheidsstelling: Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief eventuele servicekosten en inclusief btw.
Indexering: Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Locatie:
Het Sphinxkwartier is een ongepolijst en eigenwijs deel van Maastricht, gebouwd op de fundamenten van industrieel erfgoed. Dit vernieuwende stadsdeel ligt op steenworpafstand van de historische binnenstad. Op deze plek wordt meer dan 100.000 m2 aan industrieel erfgoed herbestemd. Op die manier ontstaat hier een nieuwe stadswijk met volop ruimte voor cultuur, innovatie, retail, horeca en wonen.
Het gebied kan worden gezien als de bakermat van de Maastrichtse industrie. Er liggen ongeveer vijftien 19e- en 20e-eeuwse fabrieksgebouwen die in het verleden deel uitmaakten van de glas- en aardewerkfabrieken van Petrus Regout en de opvolger daarvan, Koninklijke Sphinx. Vanaf 2006 wordt het gebied continu verder getransformeerd tot woon- en cultuurwijk.
Binnen het Sphinxkwartier zijn onder meer de volgende bedrijven en organisaties actief:
Bureau Europa, Loods 5, UNU-MERIT, Bold Rooftopbar, Muziekgieterij, Het Radium, The Student Hotel, De Brandweerkantine, Het Frontenpark, Het Eiffelgebouw, Pathé, Lumière Cinema en nog veel meer!
Na de verlegging van het Noorderbrugtracé tussen 2015 en 2019 is de ontsluiting aan de noordzijde van Maastricht flink verbeterd. De Boschstraat geldt als één van de voornaamste aanrijroutes voor de binnenstad. Het winkelgebied in de binnenstad is op loopafstand te bereiken.

Bereikbaarheid:
Per auto: Vanaf de A2 is het object binnen 3 minuten te bereiken via de Noorderbrug.
Per openbaar vervoer: Ook per openbaar vervoer is het Sphinxkwartier uitstekend bereikbaar. Busverbindingen richting Maastricht Centraal stoppen voor de deur. Het station is in 6 minuten te bereiken.

Selectieprocedure
Dit object is eigendom van de Gemeente Maastricht. Om het verhuurproces op transparante en integere wijze te laten plaatsvinden is het verhuurproces onderhevig aan de volgende richtlijnen:
Dit aanbod zal minimaal tot 17 maart 2021 13:00 uur openbaar worden aangeboden op de gangbare podia alvorens de selectieprocedure start. Geïnteresseerden worden zodoende minimaal tot deze datum in de gelegenheid gesteld om het object te bezichtigen en nadere informatie aan te vragen.
Vanaf 31 maart 2021 13:00 uur kan de gemeente Maastricht over gaan tot toewijzing van het object aan een geïnteresseerde en overgaan tot het sluiten van één of meerdere huurovereenkomsten.
Geïnteresseerden dienen een ´gebruikersplan´ (richtlijnen hiervoor kunt u bij ons aanvragen en zijn vindbaar in de brochure als bijlage) aan te leveren om mee te doen binnen de selectieprocedure. Geïnteresseerden dienen zich verder voldoende kenbaar te maken en te legitimeren richting eigenaar. Indien gewenst mag eigenaar additionele informatie bij geïnteresseerden aanvragen welke gebruikt kan worden binnen de selectieprocedure.
Definitieve selectie en toewijzing van de huurder vindt plaats door het College van Burgemeester en Wethouders.
De selectie van de huurder zal onder meer plaatsvinden op basis van het door de geïnteresseerde aangedragen gebruikersplan, de economische haalbaarheid van de beoogde exploitatie alsmede de toegevoegde waarde van de beoogde exploitatie binnen het complex en het omliggende gebied. Deze aspecten zijn niet limitatief. Toewijzing aan de hoogst geboden huurprijs is niet per definitie het uitgangspunt. De meerwaarde van de exploitatie binnen het gebouw en het omliggende gebied zijn daarbij onder meer ook van belang.
De selectie van de huurder is eveneens onderhevig aan een Bibob en integriteitstoets conform gemeentelijke richtlijnen.
Gemeente Maastricht behoudt zich te allen tijde het recht voor om vanwege moverende redenen het object niet te verhuren aan een specifieke geïnteresseerde.

Om in aanmerking te komen voor het huren van dit objecten ontvangen wij zodoende graag uw gebruikersplan, uitgewerkt conform instructies (bijlage behorende bij de informatiebrochure), de benodigde informatie- en legitimatie met inachtname van hetgeen bovenstaand wordt omschreven.
Dit kunt u aanleveren per email aan jackaelmans@aelmans.com of per post Kerkstraat 4 6367JE Voerendaal

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan