Resultaten laden ...

G.J. van Heekstraat 221

350 m2 winkelruimte te huur in Enschede

Kenmerken

Huurprijs € 44.000 /jaar
Functie Winkelruimte
Onderhoud buiten Uitstekend
Onderhoud binnen Uitstekend
Wijk / Buurt Twekkelerveld

ALGEMEEN
Fraaie winkelruimte, gesitueerd op een uitstekende zichtlocatie, onderdeel uitmakend van het winkelcentrum Twekkelerveld te Enschede.

Winkelcentrum Twekkelerveld is gelegen in de gelijknamige woonwijk, in het noordwesten van Enschede. In het winkelcentrum zijn o.a. een Albert Heijn en een Lidl supermarktgevestigd, aangevuld met een gevarieerd winkelaanbod bestaande uit een combinatie van sterke lokale ondernemers en landelijke ketens. Het centrum ligt centraal in de wijk, is uitstekend bereikbaar en beschikt over ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.

Onderhavige winkelruimte is gelegen op een hoek waardoor het een prachtige zichlocatie betreft. Naastgelegen is de Albert Heijn en aan de overzijde is Domino’s Pizza gevestigd. De winkelruimte heeft een oppervlakte van ca. 350 m² en heeft een frontbreedte van ca. 13 meter en ca. 22,5 meter.

BEREIKBAARHEID
Het object maakt onderdeel uit van het winkelcentrum Twekkelerveld, gesitueerd in het noordwesten van Enschede. Het winkelcentrum is middels het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Naast het winkelcentrum zijn namelijk twee bushaltes gesitueerd met een rechtstreekse verbinding naar het NS-station Enschede. Per auto of fiets is het winkelcentrum eveneens uitstekend bereikbaar.

VLOEROPPERVLAKTE
Winkelruimte: ca. 350 m²
Frontbreedte: ca. 13 meter én ca. 22,5 meter

Het vloeroppervlak is gemeten door de verhurend makelaar op basis van een kopie-bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

PARKEREN
In de directe omgeving is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.

BESTEMMING
Volgens het bestemmingsplan “Twekkelerveld 2005“ heeft het onderhavige de bestemming “Centrumvoorzieningen“ d.w.z. detailhandel, horecabedrijven en maatschappelijke voorzieningen.

Voor het volledige bestemmingsplan kunt u terecht op: ruimtelijkeplannen.nl.

WIJZE VAN OPLEVERING
Het object wordt, in de huidige staat als zijnde casco, opgeleverd.

Alle in het gehuurde aanwezige bouwkundige, technische en overige voorzieningen, welke niet tot het casco behoren worden “om niet“ door huurder overgenomen. De werking, het onderhoud, herstel en vervanging van al deze voorzieningen (niet behorende tot de casco winkelruimte) komen geheel voor rekening en risico van huurder.

HUURPRIJS
€ 44.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

HUURTERMIJN
Het vaststellen van de huurtermijn en de aansluitende verlengingstermijnen geschiedt in overleg. Als uitgangspunt geldt een vijfjarige huurovereenkomst met verlengingstermijnen van telkens vijf jaar.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

HUURBETALING
Per maand, vooruit te betalen.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een bedrag gelijk aan drie maanden betalingsverplichting (inclusief eventuele servicekosten en BTW).

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, conform het prijsindexcijfer Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van de standaard huurovereenkomst van verhuurder, die is gebaseerd op het Model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken), model 2003.

BTW
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste verhuur.

VOORBEHOUD
Definitieve goedkeuring opdrachtgever.

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan