Resultaten laden ...

Hoofdstraat 159 2

85 m2 winkelruimte te koop in Apeldoorn

Kenmerken

Prijs € 219.000 k.k.
Functie Winkelruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Binnenstad

Te HUUR / TE KOOP op A1 locatie in het centrum van Apeldoorn gelegen winkelruimte met een oppervlakte van circa 67 m2 alsmede een royale kelderruimte.

OMGEVING/ BEREIKBAARHEID
De winkelruimte is gelegen op de Hoofdstraat van Apeldoorn en omgeven door zowel landelijk als lokaal florerende ondernemers. De winkelruimte beschikt over een frontbreedte van 6 meter.

BESTEMMING
Bij de gemeente Apeldoorn valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar. De bestemming van het perceel is: Gemengd- 1. Hierbinnen zijn winkels en geselecteerde horeca toegestaan. U kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.

OPPERVLAKTE
Winkelruimte van circa 85 m², bestaande uit:
- ca. 67 m² begane grond.
- ca. 17,5 m² kelder.

De bovengenoemde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

ENERGIELABEL
Momenteel in behandeling.

PARKEERGELEGENHEID
Er is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid op openbaar terrein aanwezig. De parkeergarage ‘Marktplein’ bevindt zich in de nabijheid van de winkellocatie.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde is recent vernieuwd en gerenoveerd en o.a. voorzien van systeemplafond + verlichting, verwarming (CV + radiatoren), mechanische ventilatie, toilet, pantry, tegelvloer en vaste trap naar kelderruimte.

HUURPRIJS
€ 1.250,-- per maand, te vermeerderen met BTW

VRAAGPRIJS
Het object heeft een vraagprijs van € 219.000,-- kosten koper.
Als zekerheidstelling dient koper 10 % van de koopsom binnen 5 werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst op de derdenrekening van de notaris te storten.

SERVICEKOSTEN
Servicekosten zijn niet van toepassing. Het object zoals het aangeboden wordt, is voorzien van eigen nutsaansluitingen, die op naam van huurder gezet zullen worden.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaren met aansluitend een (optie)periode van telkens 5 (vijf) jaar.

AANVAARDING
In overleg.

INDEXERING
Jaarlijks op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI), reeks CPI- alle huishoudens (op basis van het meest recente basisjaar), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 3 (drie) maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

DISCLAIMER
Alhoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kan Thoma Post Bedrijfsmakelaars geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden dan wel voor verwachtingen gebaseerd op deze informatie, welke als vrijblijvende informatie dient te worden beschouwd. Overigens wordt onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat, in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze werkzaamheden de Algemene Voorwaarden van de NVM van toepassing.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan