Resultaten laden ...

Leidsche Rijn Centrum* 0 ong

81 - 3.493 m2 winkelruimte te huur in Utrecht

Kenmerken

Huurprijs € 175 m²/jaar
Functie Winkelruimte
Onderhoud buiten Uitstekend
Onderhoud binnen Uitstekend
Wijk / Buurt Leidsche Rijn-Centrum

ADRES
Leidsche Rijn Centrum Utrecht (3541 CH).

ALGEMEEN
In dit hoogwaardig centraal gelegen nieuwe stadscentrum in het westen van Utrecht zijn nog een aantal winkelunits voor de verhuur beschikbaar.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Direct gelegen nabij de Rijkswegen A2 en A12 en uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer middels verbindingen per trein (NS Station Leidsche Rijn), bus en diverse fietsroutes.

OPLEVERINGSNIVEAU
De commerciële-/winkelruimten worden in een casco-staat opgeleverd.

‘Onder huur als casco wordt verstaan, de huur van de constructieve bouwvloer(en), het/de constructieve plafond(s), de bouwmuren zonder pui(en), doch inclusief de in de bouwmuren aanwezige kozijnen, ramen en deuren, de nutsvoorzieningen tot waar de (hoofd)water meter is/komt dan wel tot een ander primair aansluitpunt, alsmede het (basis) sprinklernet en trappen indien deze door of vanwege verhuurder zijn aangebracht’

PARKEREN
In de parkeergarage van het winkelcentrum is plek voor meer dan 1.300 bezoekers. De parkeergarage beschikt over twee ingangen, een ingang aan de Londonstraat én een ingang op de kop van de Parijsboulevard.

Momenteel bestaat de mogelijkheid om 3,5 uur gratis te parkeren, de eerste 2 uur parkeren is voor iedereen gratis. Na aankoop van tenminste €10,- boodschappen bij de Jumbo Foodmarket krijgt u tevens nog 1,5 uur gratis parkeertijd.

De parkeergarage is voor bezoekers toegankelijk van maandag tot en met zaterdag van 07:00 uur tot 22:30 uur, op zondag van 08:00 uur tot 22:30 uur. Uitrijden kan op alle dagen 24 uur per dag.

GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN
Leidsche Rijn Centrum valt binnen het bestemmingsplan: Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid (2013-03-20) en luidt de enkelbestemming Centrum. De aangewezen gronden binnen Centrum zijn onder meer bestemd voor:
· detailhandel;
· dienstverlening;
· maatschappelijke dienstverlening;
· cultuur en ontspanning;
· evenementen;
· leisure.

Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de Gemeente Utrecht.

OPPERVLAKTE
Totaal ca. 4.253m² b.v.o. commerciële-/winkelruimten onderverdeeld als volgt:

Unit - Adres - Oppervlakte
C1-N2 Londenstraat 3 C opp. 115 m2
C3.11 Parijsboulevard 197 opp. 203 m2
C3.12 Parijsboulevard 195 opp. 183 m2
D1.4a+b Luxemburgpromenade 115 opp. 1087 m2
D2.1f Luxemburgpromenade 204 opp. 299 m2
D2.2a Luxemburgpromenade 138 opp. 112 m2
D2.4a Hof van Bern 35 opp. 167 m2
D2.4b Hof van Bern 33 opp. 166 m2
D2.5a Parijsboulevard 142 opp. 123 m²
D2.6a Parijsboulevard 96 opp. 187 m2
D2.6b Parijsboulevard 98 opp. 81 m2
D3.1a Hof van Bern 10 opp. 117 m2
D3.2a Parijsboulevard 178 opp. 100 m2
E2.1b Wenenpromenade 64 opp. 147 m2
E2.8 Wenenpromenade 357A opp. 236 m2

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

Voor de meest actuele status van de beschikbaarheid van de units verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Er is gebouwd volgens de EPC norm met een zeer duurzaam isolatiepakket.

HUURPRIJS
De huurprijzen variëren van € 175,00 per m² per jaar aan de buitenrand tot € 350,00 per m² per jaar aan de binnenrand, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per kwartaal vooruit te voldoen.

Voor de huurprijs per unit verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten (voorschot leveringen en diensten) bedragen € 20,- per m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per kwartaal vooruit te voldoen (prijspeil huuringangsdatum).

PROMOTIEKOSTEN
De promotiebijdrage bedraagt € 20,- per m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per kwartaal vooruit te voldoen (prijspeil huuringangsdatum).

STARTENDE ONDERNEMING
Mocht u voornemens zijn een (nieuwe) onderneming te beginnen op Leidsche Rijn Centrum ontvangt verhuurder graag een ondernemings- en financieringsplan bestaande uit:
• Wijze van gebruik en branche;
• Moodboard van het te voeren concept (impressies);
• Financieringswijze;
• Omzetprognose (komende 5 jaar);
• Geschatte (af)bouwkosten;
• Eigen ervaring (kort c.v.) / referenties.

Aan de hand van het ondernemings- en financieringsplan zal verhuurder een besluit nemen of uw onderneming aansluit bij de eisen en wensen van Leidsche Rijn Centrum.

Voor vragen met betrekking tot het ondernemings- en financieringsplan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

BRANCHERING
Om ervoor te zorgen dat winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum bestaat uit ondernemers die elkaar aanvullen en niet met elkaar concurreren bepaalt verhuurder vooraf of het mogelijk is om de gewenste mix te maken van een gevarieerd winkelaanbod.

Op deze manier ontstaat er een interessante en diverse mix aan ondernemers die het winkelcentrum aantrekkelijker maken voor het winkelend publiek en de nieuwe (potentiele) ondernemers. Op deze manier krijgt het winkelcentrum een duidelijke en eigen identiteit.

Voor vragen met betrekking tot de gewenste mogelijkheid van uw onderneming of exploitatie verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

OPENINGSTIJDEN
De minimaal verplichte openingstijden van de winkels zijn:
• maandag 12:00 – 18:00 uur;
• dinsdag 10:00 – 18:00 uur;
• woensdag 10:00 – 18:00 uur;
• donderdag 10:00 – 18:00 uur;
• vrijdag 10:00 – 18:00 uur;
• zaterdag 10:00 – 18:00 uur;
• zondag 12:00 – 17:00 uur.

EODI (warmte/koude)
Huurder is verplicht aan te sluiten en aangesloten te blijven op de EODI. Huurder is gehouden voor de levering van warmte en koude een rechtstreekse overeenkomst te sluiten met de leverancier. Het is huurder uitsluitend toegestaan warmte/koude te betrekken uit de EODI. Een eigen installatie is niet toegestaan.

KOSTEN NUTSBEDRIJVEN
Rechtstreeks door huurder te voldoen aan desbetreffende nutsbedrijven.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. Langere huurperioden zijn bespreekbaar.

OPZEGTERMIJN
Uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

HUURPRIJSINDEXERING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus service- en promotiekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

AANVAARDING
Per direct.

B.T.W.
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUUROVEREENKOMST
Gebaseerd op het model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290A BW”, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 2 oktober 2012 en aldaar ingeschreven onder nummer 58/2012.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan