Resultaten laden ...

Bisonspoor 0 ong

53 - 2.811 m2 winkelruimte te huur in Maarssen

Kenmerken

Huurprijs € 200 m²/jaar
Functie Winkelruimte
Wijk / Buurt Duivenkamp, Pauwenkamp en Spechtenkamp

WAAROM WINKELCENTRUM BISONSPOOR VOOR U DE IDEALE PLEK IS
1. Winkelcentrum met hoogwaardige uitstraling
2. Uitstekende bereikbaarheid met ruime parkeergelegenheid
3. Primair en secundair verzorgingsgebied
4. Royaal winkel- en woonvoorzieningenniveau
5. Centraal gelegen in Nederland
6. Uitstekende bereikbaarheid met openbaar vervoer

ADRES
Winkelcentrum Bisonspoor te Maarssen (3605 LB).

ALGEMEEN
Winkelcentrum Bisonspoor is gelegen in Maarssen, onderdeel van gemeente Stichtse Vecht, in de provincie Utrecht. Met ruim 80 winkels en horecagelegenheden kent het winkelcentrum een zeer divers aanbod van zowel nationale als internationale retailers, waaronder o.a. de Albert Heijn, Hema, Action, Nelson, Shoeby, Vero Moda en de Hunkemöller. Het winkelcentrum kent een goede balans tussen dagelijkse boodschappen, persoonlijke verzorging, mode en dienstverlening.

De renovatie van het winkelcentrum is in volle gang, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde. Dit maakt huren in het winkelcentrum nu nóg aantrekkelijker en draagt naar verwachting bij aan een prettige en meer hedendaagse winkelervaring met een hoogwaardige verblijfskwaliteit.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Per Auto
Het winkelcentrum is via de Rijksweg A2 goed bereikbaar met de auto.

Per openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het centrum uitstekend bereikbaar. Winkelcentrum Bisonspoor ligt direct aan het CS Maarssen en de haltes van buslijnen 5, 37, 38, 39 en 126 welke in directe verbinding staan naar Utrecht en Breukelen.

OPLEVERINGSNIVEAU
De commerciële-/winkelruimten worden in de huidige casco staat opgeleverd inclusief o.a.:
• winkelpui;
• basis sprinklernet (bovennet);
• aansluitpunten elektra, water en riolering.

OPPERVLAKTE

Begane grond
Unit 0.003, oppervlakte 149.3 m², nummer 1001, Horeca, huur € 400,-- per m² per jaar
Unit 0.003a, oppervlakte 87.8 m², nummer 1001-T, Terras, huur € 115,-- per m² per jaar
Unit 0.008, oppervlakte 154.9 m², nummer 1007, Retail, huur € 325,-- per m² per jaar
Unit 0.085, oppervlakte 69.3 m², nummer 1090, Retail, huur € 425,-- per m² per jaar

1e verdieping
Unit 1.002, oppervlakte 306.6 m², nummer 2005, Retail, huur € 300,-- per m² per jaar, beschikbaar
Unit 1.007, oppervlakte 68 m², nummer 2011, Retail, huur € 250,-- per m² per jaar, beschikbaar
Unit 1.034, oppervlakte 211.4 m², nummer 2057, Retail, huur € 285,-- per m² per jaar, beschikbaar

Voor de meest actuele status van de beschikbare units verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor. Er zijn veel mogelijkheden binnen het winkelcentrum. Mocht het door u gewenste metrage hier niet tussen staan, kan dit wellicht alsnog gerealiseerd worden.

Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

PARKEREN
De parkeergarage is voorzien van 5 parkeerlagen, ruim 1.100 parkeerplaatsen, elektrische laadpalen en overdekte verbindingsbrug richting het winkelcentrum. Parkeren is voor bezoekers van het winkelcentrum de eerste 4 uur gratis.

GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN
Winkelcentrum Bisonspoor valt binnen het bestemmingsplan: Maarssenbroek Woongebied (2012-10-31) en luidt de enkelbestemming Centrum. De aangewezen gronden binnen Centrum zijn onder meer bestemd voor:
· detailhandel;
· dienstverlening;
· maatschappelijke voorzieningen met een publieksgericht karakter (baliefunctie);
· horeca in de categorieën h3 tot en met h7 op de 1e bouwlaag;
· kiosk;
· cultuur en ontspanning op de 1e en 2e bouwlaag;
· sport op de 1e en 2e bouwlaag;
· terrassen al dan niet overkapt;
· onderwijs;
· standplaatsen en evenementen;

Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de Gemeente Stichtse Vecht.

HUURPRIJS
De huurprijzen variëren van € 200,- per m² tot € 475,- per m² per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per maand vooruit te voldoen.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten (voorschot leveringen en diensten) bedragen € 46,50 per m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per maand vooruit te voldoen, als verrekenbaar voorschot (prijspeil huuringangsdatum).

PROMOTIEBIJDRAGE
De promotiebijdrage bedraagt € 10,60 per m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per maand vooruit te voldoen (prijspeil huuringangsdatum).

PARKEERBIJDRAGE
De parkeerbijdrage bedraagt € 12,10 per m² per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per maand vooruit te voldoen (prijspeil huuringangsdatum).

STARTENDE ONDERNEMING
Mocht u voornemens zijn een (nieuwe) onderneming te beginnen op Winkelcentrum Bisonspoor ontvangt verhuurder graag een ondernemings- en financieringsplan bestaande uit:
• Wijze van gebruik en branche;
• Moodboard van het te voeren concept (impressies);
• Financieringswijze;
• Omzetprognose (komende 5 jaar);
• Geschatte (af)bouwkosten;
• Eigen ervaring (kort c.v.) / referenties.

Aan de hand van het ondernemings- en financieringsplan zal verhuurder een besluit nemen of uw onderneming aansluit bij de wensen en eisen van Winkelcentrum Bisonspoor.

Voor vragen met betrekking tot het ondernemings- en financieringsplan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

BRANCHERING
Om ervoor te zorgen dat Winkelcentrum Bisonspoor bestaat uit ondernemers die elkaar aanvullen en niet met elkaar concurreren bepaalt verhuurder vooraf of het mogelijk is om de gewenste mix te maken van een gevarieerd winkelaanbod.

Op deze manier ontstaat er een interessante en diverse mix aan ondernemers die het winkelcentrum aantrekkelijker maken voor het winkelend publiek en de nieuwe (potentiële) ondernemers. Dat zorgt voor een duidelijke en eigen identiteit van het winkelcentrum.

Voor vragen met betrekking tot de gewenste mogelijkheid van uw onderneming of exploitatie verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

KOSTEN NUTSBEDRIJVEN
Rechtstreeks door huurder te voldoen aan desbetreffende nutsbedrijven.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. Langere huurperioden zijn bespreekbaar.

OPZEGTERMIJN
Uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

HUURPRIJSINDEXERING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het jaargemiddelde prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

AANVAARDING
In overleg.

B.T.W.
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUUROVEREENKOMST
Gebaseerd op het model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290A BW”, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 2 oktober 2012 en aldaar ingeschreven onder nummer 58/2012.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan