Resultaten laden ...

Linie 369

160 - 338 m2 winkelruimte te huur in Apeldoorn

Kenmerken

Huurprijs € 57.500 /jaar
Functie Winkelruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Schoonlocht

Op het druk bezochte Winkelcentrum 'Het Fort' bieden wij een winkelruimte aan van ca. 338 m². De winkelruimte is centraal gelegen op een fraaie zichtlocatie.

In winkelcentrum treft u een zeer gevarieerd aanbod van winkels aan. Van brillen tot bloemen, van drankjes tot snacks, van nieuwe frisse looks tot gewoon even je boodschappen doen. Op het centrum zijn o.a. Albert Heijn, Etos, Kruidvat, Smile Kappers, Primera, New York Pizza, Slijterij Mitra, Leeuwis Fysiogroep, Gentleman kapper, cafetaria Charly, Bakkerij Toet, Van Wamelen Optiek en Dirk van de Broek gevestigd.

OMGEVING/ BEREIKBAARHEID
Winkelcentrum 't Fort is één van de grotere wijkwinkelcentra in Apeldoorn in de wijk Osseveld en met een grote diversiteit aan winkels kan iedereen hier voor zijn aankopen terecht. Naast de ruime gratis parkeergelegenheid is ook de bereikbaarheid kenmerkend voor dit winkelcentrum. De locatie kent goede ontsluitingen en is snel en goed aan te rijden vanaf de rijksweg. Vanwege het treinstation Osseveld is het winkelcentrum ook goed bereikbaar met openbaar vervoer.

OPPERVLAKTE
Winkelruimte van circa 338 m².
deelverhuur v.a. ca. 160 m² is bespreekbaar
De bovengenoemde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

ENERGIELABEL
A

PARKEERGELEGENHEID
Het winkelcentrum beschikt over voldoende gratis parkeermogelijkheden.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde wordt opgeleverd in de staat waarin het zich per de ingangsdatum van het huurcontract bevindt. Verhuurd wordt het casco, te weten de kale bouwvloer, het bouwplafond, de bouwmuren, bestaande energie tot in de meterkast en aansluitpunt ten behoeve van een natte groep (toilet en pantry).

HUURPRIJS
€ 57.500,= per jaar, te vermeerderen met BTW, voorschotservicekosten en bijdrage winkeliersvereniging, prijspeil 2022.

PROMOTIEBIJDRAGE
€ 173,= per maand, te vermeerderen met BTW.

SERVICEKOSTEN
€ 130,= per maand, te vermeerderen met BTW.

De door of vanwege verhuurder te verzorgen leveringen en diensten kunnen onder meer bevatten:
- elektraverbruik ten behoeve van algemene ruimten, expeditiegang, luifel, muziekinstallatie;
- waterverbruik ten behoeve van schoonmaak algemene ruimten, expeditiegang, luifel en tuin(en);
- tuinonderhoud inclusief vervangen planten;
- onderhoud elektravoorziening algemeen (expeditieruimte en luifel);
- onderhoud muziekinstallatie;
- Stemra rechten;
- glasverzekering (zowel gemeenschappelijk glas als glas van het gehuurde);
- schoonmaken expeditieruimte, luifels en zwerfvuil in tuin verwijderen;
- verwijderen graffiti;
- vervangen lampen algemene ruimte (expeditieruimte en luifels);
- beveiliging;
- kosten voor aansluitingen algemene meter(s);
- kosten bewegwijzering;
- belastingen, heffingen en precario rechten met betrekking tot gemeenschappelijke voorzieningen;
- alle lasten en belastingen welke met betrekking tot de gemeenschappelijke voorzieningen, leveringen en diensten mochten worden geheven respectievelijk opgelegd, ongeacht te wiens name desbetreffende aanslagen etc. mochten zijn gesteld;
- administratie- en beheerskosten ad 5% over de bovenomschreven leveringen en diensten, te vermeerderen met 21% omzetbelasting.

HUURBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaren met aansluitend een (optie)periode van telkens 5 (vijf) jaar.

GUNNING
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

AANVAARDING
In overleg.

INDEXERING
Jaarlijks op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI), reeks CPI- alle huishoudens (op basis van het meest recente basisjaar), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het door verhuurder gehanteerde model welke is afgeleid van het Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) januari 2018.

BTW BELASTE HUUR
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

DISCLAIMER
Alhoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kan Thoma Post Bedrijfsmakelaars geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden dan wel voor verwachtingen gebaseerd op deze informatie, welke als vrijblijvende informatie dient te worden beschouwd. Overigens wordt onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat, in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze werkzaamheden de Algemene Voorwaarden van de NVM van toepassing.

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan