Resultaten laden ...

Winterakker 4-6

139 m2 winkelruimte te huur in Spijkenisse

Kenmerken

Functie Winkelruimte
Onderhoud buiten Goed
Onderhoud binnen Goed
Wijk / Buurt Akkers-Centrum
Frontbreedte 1200 cm
Branchebeperking Nee
Horeca toegestaan Nee
Publieksgerichte dienstverlening Nee
Detailhandel Nee

- Uitstekend bereikbaar
- Voldoende parkeergelegenheid
- Gunstige frontbreedte

Winkelcentrum Akkerhof omvat ca. 9.380m² aan winkelruimte en kenmerkt zich o.a. door een gezonde mix van lokale betrokken ondernemers en landelijke filiaalbedrijven zoals Bart Smit, Blokker, Plus Supermarkt, Albert Heijn Supermarkt, D-reizen, Zeeman textiel, Bruna, Gall & Gall, Action, Kruidvat en de Hema. De onderhavige ruimte is gelegen tegenover de Hema.

Bereikbaarheid
Winkelcentrum Akkerhof is uitstekend bereikbaar zowel per OV (metrostation Akkerhof) als per auto (vrij parkeren).

Vloeroppervlakte
Voor verhuur is beschikbaar een totale oppervlakte van circa 139 m².

Opleveringsniveau
De winkelruimte is voorzien van een rolluik, een stenen vloer en een toilet/pantry. Eventuele aanwezige voorzieningen gaan om niet aan de huurder over. Al het onderhoud en eventuele vervanging/ vernieuwing is voor rekening van huurder.

Welstandsklasse
A2

Frontbreedte
12 meter.

Bestemming
Detailhandel
Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen bij de gemeente of via de website van ruimtelijke plannen.

Huurprijs
€ 225,- per m² per jaar te vermeerderen met de geldende BTW.

BTW
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Servicekosten
€ 185,- per maand, te vermeerderen met BTW, op basis van een verrekenbaar voorschot, ten behoeve van de kosten voor de volgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van installaties en de algemene verlichting inclusief eventuele projectreclame, alsmede vervanging van lampen;
- algemeen waterverbruik inclusief vastrecht;
- onderhoud, periodieke controle en storingsopheffing van de moeder- en doormeldinstallatie van de brandmelding (inclusief kosten telefoonlijn) alsmede de tot installaties behorende bekabeling buiten de gehuurde ruimte(n); P.M. de bekabeling en detectoren in de gehuurde ruimte(n) zijn volledig voor rekening van de huurder;
- schoonhouden en onderhoud van de passage en arcades, de overkapping van de passage en de projectreclame;
- eventuele aanvullende schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud van de bestrating van het voetgangersgebied en de expeditiehoven;
- schoonhouden en onderhoud van het verzamelriool;
- onderhoud van de hemelwaterafvoeren;
- onderhoud toegangsdeuren;
- algemene telefoonkosten;
- onderhoud dak;
- onderhoud en keuring liftinstallatie;
- onderhoud, test en doormelding sprinklerinstallatie;
- onderhoud pompinstallatie;
- glasverzekering algemene ruimten;
- onderhoud hellingbaanverwarming;
- diverse kosten huismeester / schoonmaak;
- onderhoud burenbelsysteem;
- verwijderen van graffiti (gemeenschappelijk);
- onderhoudscontract beveiligingsinstallatie;
- administratiekosten over de hierboven opgesomde leveringen en diensten.

Huurtermijn
Huurperiode van 5 jaar gevolgd door verlengingstermijnen van telkens 5 jaar.
Kortere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

Opzegtermijn
12 maanden.

Huurbetaling
De totale betalingsverplichting dient per kwartaal vooruit te worden voldaan.

Zekerheidstelling
Een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met de geldende BTW.

Huurindexatie
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI) zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) 2012, inclusief de algemene bepalingen.

Aanvaarding
In overleg.

Bijzonderheden
In winkelcentrum Akkerhof is er sprake van een actieve winkeliersvereniging, elke huurder is verplicht zich hierbij aan te sluiten.

Voor de volledige tekst download onze brochure.

Onze bedrijfsmakelaars zijn u graag van dienst!

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan